แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยขณะนี้ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ใหม่ ต้องขอขออภัยในความไม่สะดวก
เนื่องจากจะต้องส่งข้อมูล

1.ประชุมความมั่นคง จึงขอให้ท่านคลื๊ก Link เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ก่อนใช้ชัวคราวก่อนเบื้องต้น

download

2.งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 download

ขอบคุณครับ