อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

ผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

พื้นที่สภ.เมืองมหาสารคาม

1.บายพาสเลี่ยงเมืองมหาสารคาม (แยกแก่งเลิงจาน-แยกพลศึกษา) เปิดการจราจรได้เฉพาะรถใหญ่  ต้องให้ใช้ความระวังระวัง รถยกสูง รถเล็กยังไม่สามารถผ่านได้ 
2.บายพาสเลี่ยงเมืองมหาสารคาม (แยกพลศึกษา-แยกแก่งเลิงจาน) ปิดการจราจร
3.ถนนริมคลองสมถวิล ตรงแยกคลองสุด เลี้ยวขาวไปแยกไฟแดงโนนศรีสวัสดิ์ ปิดการจราจร
4..ถนนแจ้งสนิท แยกไฟแดงพละ มุ่งหน้า อ.โกสุม น้ำท่วมขังผิวการจราจร (รถสัญจรได้ปกติ)
5..ถนนผดุงวิถี ตรงสะพานห้วยคะคางใกล้กับโรงงานน้ำเเข็งน่ำเทียน น้ำท่วมผิวการจราจร เล็กน้อย รถสามารถสัญจรได้
6.ซอยมหาชัยดำริห์ 21 หน้าโรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี มุงหน้าห้วยคะคางน้ำท่วมขัง รถไม่สามารถผ่านได้

พื้นที่สภ.เมืองมหาสารคาม
1'บายพาสเลี่ยงเมืองมหาสารคาม (แยกแก่งเลิงจาน-แยกพลศึกษา)*ปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้น รถไม่สามารถสัญจรไปได้
2.ถนนสายทล.208 มหาสารคาม - โกสุมพิสัย แยกวิทยาลัยพละ(กม.54+847+ - ศูนย์ฯ ฮอนด้า (กม.54+300) ปริมาณน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รถเล็กยังสามารถได้ด้วยความระมัดระวัง
3.แยกกาฬสินธุ์ถึงแยกพละการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากมีน้ำท่วมขังตั้งแต่หน้าวิทยาลัยการพละถึงแยกพละรถสามารถสัญจรได้หนึ่งทางช่องขวาสุด
4'ถนนริมคลองสมถวิล บริเวณคลองสุด ปริมาณน้ำเริ่มสูงขึ้น
5.ชุมชุนโพธิ์ศรี เส้นทางจากโรงเรียนโพธิ์ศรีไปคูผนัง *ปริมาณน้ำเริ่มสูงขึ้น  รถไม่สามารถสัญจรไปได้
6.สะพานห้วยคะค้างหน้าโรงน้ำแข็งหน่ำเทียน *ปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้น*รถเล็กสามารถสัญจรได้.ถนนริมทางเข้าวัดแ่าวังน้ำเย็นและภายในวัดฯปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
7.ถนนด้านหน้าทางเข้าวัดแป่าวังน้ำเย็นและภายในวัดฯ ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

พื้นที่สภ.เมืองมหาสารคาม

1.บายพาสเลี่ยงเมืองมหาสารคาม (แยกแก่งเลิงจาน-แยกพลศึกษา) 
    -  จุดที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ทางตั้งแต่ร้านอาหารเรือนทอง ถึงอารยฟาร์ม โดยเฉพาะจากจากจุดปากทางหัวฝาย - ตรงข้ามปั้มเอสโซ่(ที่กำลังก่อสร้างมีน้ำท่วมขัง และไหลผ่านช่องจราจร แต่ปริมาณน้ำลดลง รถทุกประเภทสัญจรผ่านได้แต่ต้องขับช้าผ่านไปด้วยความระมัดระวัง

  


    - หน้าวัชระก่อสร้าง - แยกพละศึกษามีน้ำท่วมขังบนพื้นผิวการจราจร ปริมาณน้ำลดลง กระแสน้ำยังคงไหลผ่านถนน  รถทุกประเภทขับผ่านได้แต่ให้ใช้ความระมัดระว้ง  แนะนำรถเล็กรวมถึงจยย.ให้ใช้ช่องขวาสุด

  

พื้นที่สภ.เมืองมหาสารคาม
วันที่ 10 ต.ค.65 เวลา 13.30 น. ระดับน้ำจากลำน้ำชีสูงมากทำให้ล้นไหลเข้ามาท่วมถนน ทางเข้าบ้านดินดินดำ ตั้งแต่ เวลา 08.00น. ซึ่งในขณะนี้ ระดับน้ำสูงประมาณ 15-20 เชนติเมตร  มาท่วมถนน ทางเข้าบ้านดินดินดำ ตรงข้ามห้างบิ๊กชี ทำให้การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้า สภ.เมืองมหาสารคาม จึงได้วางกรวยยาง เป็นแนวเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและจัดจราจร เพื่อระบายรถ โปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง


CR. ภาพเคลื่อนไหว  ร.ต.อ.ณัฐชัย นามเทพ รอง สว.จร.สภ.เมืองมหาสารคาม และ ร.ต.อ.พันธุ์ธัช  ทัดรอง รอง.สว.จร สภ.เมืองมหาสารคาม

- รอบบายพาส การจราจรเคลื่อนตัวได้ตามปกติ มีน้ำท่วมผิวจราจร ช่วงบ้านโนนหัวฝาย - อารยะฟาร์ม 1ช่องจราจร
- ถนนหลักภายในเขตเทศบาล
ถ.ริมคลอง ไม่มีน้ำท่วมขัง
ถ.นครสวรรค์ -บายพาสพละ ไม่มีน้ำที่วมขัง
ถ.ศรีสวัสดิ์ ไม่มีน้ำท่วมขัง
ถ.จุฑางกูร ไ.ม่มีน้ำท่วมขัง

- ถนนมหาสารคาม-กลมลาไสย
ช่วงบ้านเกิ้ง ม.10 -สุดเขต มีน้ำชีเอ่อล้นถนน ชาวบ้านช่วยกันกรอกทรายทำ ทำนพกั้นน้ำ ไม่ให้ไหลบ่าท่วมถนน พื้นผิวจราจรเป็นหลุมขรุขระ เนื่องจากน้ำกัดเซาะ จึงได้นำกรวยยาง มาวางเป็นแนวเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

   

CR. ภาพ+คลิ๊ป ร.ต.อ.พันธุ์ธัช  ทัดรอง รอง.สว.จร สภ.เมืองมหาสารคาม

 

เตือนประชาชน ในพื้นที่ชุมชนตักสิา1, ชุมชนศรีสวัสดิ์1, 2, 3, น้าจากอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน ล้นพนังคู ไหลเข้าสู่พื้นที่เทศบาลดังกล่าว

พื้นที่สภ.เมืองมหาสารคาม

1.บายพาสเลี่ยงเมืองมหาสารคาม (แยกแก่งเลิงจาน-แยกพลศึกษา) เปิดการจราจร รถเล็กสามารถผ่านได้แล้ว
2.บายพาสเลี่ยงเมืองมหาสารคาม (แยกพลศึกษา-แยกแก่งเลิงจาน) เปิดการจราจร  รถเล็กสามารถผ่านได้แล้ว 
3.ชุมชุนโพธิ์ศรี เส้นทางจากโรงเรียนโพธิ์ศรีไปคูผนัง น้ำท่วมขัง ผิวจราจร  รถไม่สามารถสัญจรไปได้
4. ถ.สารคาม -กมลาไสย บริเวณสะพานห้วยคะคาง และ บริเวณแยกหน้าวัดบ้านท่าประทาย ปริมาณนำ้ลดลง น้ำท่วมในซอยหมู่บ้านไม่มีน้ำท่วมขังผิวจราจร

สภาพการจราจร ถนนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในวันที่ 12 ต.ค. 65 หลังเวลา 16.00 น. มีน้ำท่วมขังพื้นผิวจราจรบริเวณบ้านดินดำ ต.เกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม จว.มหาสารคาม ถีงสะพานข้ามแม่น้ำชี ภ.จว.มหาสารคาม และ สภ.เมืองมหาสารคาม ขอให้ทุกท่านที่ใช้เส้นทางนี้ โปรดใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ เนื่องจากระดับน้ำในบางช่วงมีความลึกหากไม่ชำนาญเส้นทาง รถขนาดเล็ก หรือรถที่ท่อไอเสียอยู่ต่ำ หากหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ได้ ควรหลีกเลี่ยง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ รถเครื่องยนต์ดับ รถเสีย รถพัง หรือหากแก้ไขเองไม่ได้ ก็อาจจะต้องนำรถเข้าศูนย์บริการ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายตามมาอีกนะครับ

พื้นที่ สภ.เมืองมหาสารคาม
**อำนวยความสะดวก/จัดการจราจร จุดน้ำท่วมขังพื้นผิวจราจรบริเวณบ้านดินดำถีง เชิงสะพานข้ามลำน้ำชี ดังนี้

    
1. การจราจรขาออกมุ่งหน้า อ.กันทรวิชัย ปริมาณรถสะสมเล็กน้อยบริเวณน้ำทั่วมยังเคลื่อนตัวได้ดี
ปริมาณน้ำ จากหน้า 7-11 บ้านดินดำ ปริมาณน้ำลดลง สูงประมาณ 15-20 เชนติเมตร รถขนาดใหญ่ ๋และเล็กผ่านได้
2. ขาเข้าเมือง ปริมาณรถน้อยเคลื่อนตัวได้ดี
ปริมาณน้ำ จากทางเข้าบิ๊กชี สูงประมาณ 10-15 เชนติเมตร รถขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก จักรยานยนต์ สัญจรได้

การจัดการจราจร ได้จัดกำลังตำรวจจราจรออกปฏิบัติหน้าที่ตามเส้นทางเพื่อเร่งระบายรถ และช่วยเหลือประชาชน ในกรณีที่มีรถเสีย ตามเส้นทางน้ำทั่วมขัง
- ช่องทางพิเศษ (รีเวิร์ส) ปิดทำการ เปิดการจราจร ตามช่องทางปกติ


พื้นที่ สภ.โกสุมพิสัย
1.ถนนสายหลัก หมายเลข 208 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ น้ำไม่ท่วมถนนการจราจรปกติ
2.ถนนหมายเลข 2322 ตอนโกสุมพิสัย- เชียงยืน บริเวณบ้านยางใหญ - บ้านยางน้อย ต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย น้ำท่วมถนนสูงประมาณ 60-80 ซม. รถเล็กไม่สามารถผ่านได้
3.ถนนสายรอง หมายเลข 3091เขื่อน-กู่ทอง ช่วงระหว่างบ้านปลาปัด -บ้านสำโรง ต.ยางท่าแจ้ง น้ำล้นท่วมผิวการจราจร รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้
4.ถนนสายรอง หมายเลข 3062 จากเขต ต.โพนงาม - ต.หนองบัว น้ำท่วมถนนไม่สามารถผ่านได้
5.ถนนสายรอง รพช.ระหว่างโกสุมพิสัย -บ้านท่าเดื่อ ต.หนองบอน น้ำท่วมถนนไม่สามารถผ่านได้(ถนนข้างวนอุทยานโกสัมพีไปบ้านศรีสุข)
6.ถนนสายรอง รพช. จากบ้านบ่อน้อย เขตเมืองมหาสารคาม ไปบ้านน้ำจ้อย - โนนรัง-เลิงใต้- เลิงบัว ต.เลิงใต้ อ.โกสุมพิสัย น้ำท่วมถนนรถเล็กไม่สามารถไปได้
7.ถนนสายรอง ถนน รพช. ระหว่างหมู่บ้าน โนนตุ่น-บ้านโคกกลาง ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย น้ำท่วมผิวการจราจรสูงประมาณ 30-40 ซม. การจราจรรถเล็กไม่สารถผ่านได้

 

พื้นที่ สภ.ท่าตูม
1.ถนนสายหลัก หมายเลข 23 ถ. แจ้งสนิท มหาสารคาม-ร้อยเอ็ดน้ำไม่ท่วมการจราจรปกติ
2.ถนนสำรอง หมายเลข 2367 สารคาม-กมลาไสย์ ช่วงบ้านท่าค้อ-บ้านม่วง ต.ลาดพัฒนา น้ำไหลท่วมถนนเป็นบางช่วงประมาณ รถยนต์สามารถผ่าน ได้

 

 

 

พื้นที่ สภ.เมืองมหาสารคาม

  
1.เส้นทางจากแยกดินดำถึงสะพานข้ามน้ำชี มีน้ำท่วมขังช่วงหน้าห้างบิ๊กซีถึงเชิงสะพานข้ามน้ำชี รถเล็กสามารถผ่านได้ช่องทางเดินรถเปิดเป็นช่องพิเศษ รถขนาดใหญ่ผ่านได้ช่องทางปกติ ปริมาณน้ำลดลงการจราจรสัญจรได้ช้าไม่มีรถสะสม
***ฝั่งขาออก มุ่งหน้า อ.กันทรวิชัย  ระดับน้ำลดลง รถกระบะ รถยกสูงขึ้นไปผ่านได้ แต่รถเก่ง รถเล็ก และ จยย. ยังผ่านไม่ได้
**ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าเมืองมหาสารคาม  ระดับน้ำลดลง เปิดช่องทางพิเศษให้ขาออกวิ่งสวนได้  1 ช่องทาง  รถทุกชนิดผ่านได้ แต่ต้องใช้ความระมัดระวัง
    การจราจรฝั่งขาเข้าปริมาณรถมาก การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้า แต่ไม่ติดสะสม
2.เส้นทางจากบ้านท่าประทายถึงบ้านเกิ้ง ถนนปิดการจราจรเนื่องจากถนนถูกน้ำกัดเซาะเสียหาย

พื้นที่ สภ.โกสุมพิสัย
1.ถนนสายหลัก หมายเลข 208 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  น้ำไม่ท่วมถนนการจราจรปกติ
2.ถนนหมายเลข 2322 ตอนโกสุมพิสัย- เชียงยืน บริเวณบ้านยางใหญ - บ้านยางน้อย ต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย น้ำท่วมถนนสูงประมาณ 60-80 ซม. รถเล็กไม่สามารถผ่านได้
3.ถนนสายรอง หมายเลข 3091เขื่อน-กู่ทอง ช่วงระหว่างบ้านปลาปัด -บ้านสำโรง ต.ยางท่าแจ้ง น้ำล้นท่วมผิวการจราจร รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้
4.ถนนสายรอง หมายเลข 3062 จากเขต ต.โพนงาม - ต.หนองบัว น้ำท่วมถนนไม่สามารถผ่านได้
5.ถนนสายรอง  รพช.ระหว่างโกสุมพิสัย -บ้านท่าเดื่อ ต.หนองบอน น้ำท่วมถนนไม่สามารถผ่านได้(ถนนข้างวนอุทยานโกสัมพีไปบ้านศรีสุข)
6.ถนนสายรอง รพช. จากบ้านบ่อน้อย เขตเมืองมหาสารคาม ไปบ้านน้ำจ้อย - โนนรัง-เลิงใต้- เลิงบัว ต.เลิงใต้ อ.โกสุมพิสัย น้ำท่วมถนนรถเล็กไม่สามารถไปได้
7.ถนนสายรอง ถนน รพช. ระหว่างหมู่บ้าน โนนตุ่น-บ้านโคกกลาง ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย น้ำท่วมผิวการจราจรสูงประมาณ 30-40 ซม. การจราจรรถเล็กไม่สารถผ่านได้

 

พื้นที่ สภ.ท่าตูม
1.ถนนสายหลัก หมายเลข 23 ถ. แจ้งสนิท มหาสารคาม-ร้อยเอ็ดน้ำไม่ท่วมการจราจรปกติ
2.ถนนสำรอง หมายเลข 2367 สารคาม-กมลาไสย์ ช่วงบ้านท่าค้อ-บ้านม่วง ต.ลาดพัฒนา  น้ำไหลท่วมถนนเป็นบางช่วงประมาณ   รถยนต์สามารถผ่านได้

 

 

 

พื้นที่ สภ.เมืองมหาสารคาม
**อำนวยความสะดวก/จัดการจราจร จุดน้ำท่วมขังพื้นผิวจราจรบริเวณบ้านดินดำถีง เชิงสะพานข้ามลำน้ำชี ดังนี้
1. การจราจรขาออกมุ่งหน้า อ.กันทรวิชัย ปริมาณรถสะสมเล็กน้อยบริเวณน้ำทั่วมยังเคลื่อนตัวได้ดี รถขนาดใหญ่ ๋และเล็กผ่านได้ แต่ช่วงเวลาเร่งด่วนจะมีรถติดสะสม เนื่องจาก
บริเวณ  7-11 บ้านดินดำยังมีน้ท่วมขังผิวจราจร ทำให้ใช้ความเร็วไม่ได้ บริเวณจุดนี้ กรุณาขับขี่ด้วยความระมัดระวัง  รถยนต์ขอให้เอื้ออาทรต่อเพื่อนร่วมเส้นทาง ระหว่างจุดน้ำท่วมขังผิวจราจร กรุณาใช้ความเร็วต่ำ การขับด้วยความเร็วทำให้ล้อรถเหยียบน้ำกระเด็นใส่ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
2. ขาเข้าเมือง ปริมาณรถน้อยเคลื่อนตัวได้ดี

- ไม่มีช่องทางพิเศษ (รีเวิร์ส)  เปิดการจราจร ตามช่องทางปกติ


พื้นที่ สภ.โกสุมพิสัย
1.ถนนสายหลัก หมายเลข 208 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ น้ำไม่ท่วมถนนการจราจรปกติ
2.ถนนหมายเลข 2322 ตอนโกสุมพิสัย- เชียงยืน บริเวณบ้านยางใหญ - บ้านยางน้อย ต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย น้ำลดการจราจร รถเล็กผ่านได้
3.ถนนสายรอง หมายเลข 3091เขื่อน-กู่ทอง ช่วงระหว่างบ้านปลาปัด -บ้านสำโรง และระหว่างบ้านโนนเมือง-บ้านสว่างยางท่าแจ้ง ต.ยางท่าแจ้ง น้ำล้นท่วมผิวการจราจร รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้
4.ถนนสายรอง หมายเลข 3062 จากเขต ต.โพนงาม - ต.หนองบัว น้ำท่วมถนนไม่สามารถผ่านได้
5.ถนนสายรอง รพช.ระหว่างโกสุมพิสัย -บ้านท่าเดื่อ ต.หนองบอน น้ำท่วมถนนไม่สามารถผ่านได้(ถนนข้างวนอุทยานโกสัมพีไปบ้านศรีสุข)
6.ถนนสายรอง รพช. จากบ้านบ่อน้อย เขตเมืองมหาสารคาม ไปบ้านน้ำจ้อย - โนนรัง-เลิงใต้- เลิงบัว ต.เลิงใต้ อ.โกสุมพิสัย น้ำท่วมถนนรถเล็กไม่สามารถไปได้
7.ถนนสายรอง ถนน รพช. ระหว่างหมู่บ้าน โนนตุ่น-บ้านโคกกลาง ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย น้ำท่วมถนนลดลงรถเล็กสัญจรได้ แต่ต้องใช้ความระมัดระวังเนื่องจากผิวถนนขรุขระ เป็นหลุมลึกซึ่งเกิดจากน้ำเซาะ

 

พื้นที่ สภ.ท่าตูม

สภ.ท่าตูม วันนี้( 21 ต.ค.65) เวลา 09.14 น รายงานน้ำท่วมถนนในเขตรับผิดชอบ ดังนี้.
1.ถนนสายหลัก หมายเลข 23 ถ. แจ้งสนิท มหาสารคาม-ร้อยเอ็ดน้ำไม่ท่วมการจราจรปกติ
2.ถนนสำรอง หมายเลข 2367 สารคาม-กมลาไสย์ ช่วงบ้านท่าค้อ-บ้านม่วง ต.ลาดพัฒนา น้ำลดลง รถยนต์ผ่าน ได้ 

 

ข้อมูลถนนทางหลวงชนบทที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

สถานะการน้ำท่วมถนนและสะพานที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยมีอุทกภัย 6 สายทาง
- รถสัญจรผ่านได้ 1 สาย
- รถไม่สามารถสัญจรได้ 5 สาย รายละเอียดดังนี้

1) สะพานบ้านคุยเชือก มค.009 อ.โกสุมพิสัย น้ำท่วมถนนเชิงลาด ช่วง กม.1+150 - 2+350 รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ ระดับน้ำ 0.60 เมตร

2) สะพานท่าตูม มค.012 อ.เมือง น้ำท่วมถนนเชิงลาด ช่วง กม.1+250 - 2+371 ระดับน้ำ 0.70 เมตร รถทุกชนิดสัญจรผ่านไม่ได้

3) สาย มค.3001 แยก ทล. 213 - บ.มะค่า ต.มะค่า อ.กันทรวิชัย ช่วงที่ 1 กม.1+550-กม.1+750 ระดับน้ำ 0.23 ม.ช่วงที่ 2
กม.8+600 - 11+300 ระดับน้ำ 0.70 เมตร ช่วงที่ 3 กม.10+000 -กม.11+300 รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้

4) สาย มค.3062 แยก ทล. 208 - บ.หนองผือ ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย ช่วง กม.7+000 - 8+500 ระดับน้ำ 0.80 เมตร
รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้

5) สะพานท่าสองคอน มค.007 อ.เมือง น้ำท่วมถนนเชิงลาด ช่วง กม.1+600 - 3+800 ระดับน้ำ 0.60 เมตร รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้

6) สาย มค.4009 แยก ทล.2188 - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย ช่วง1 กม.1+200-กม.2+235 ระดับน้ำ 0.20 ม.สัญจรผ่านได้ ช่วงที่ 2 กม.10+750 - กม.11+000 ระดับน้ำ 0.40 ม. รถเล็กสัญจรผ่านไม่ได้ 

 

 

พื้นที่ สภ.เมืองมหาสารคาม
น้ำท่วมขังพื้นผิวจราจรบริเวณ/ให้ความช่วยเหลือความช่วยประชาชนที่สัญจรไปมาบ้านดินดำถึงสะพานชี ดังนี้
1.ปริมาณชีเพิ่มขึ้น
1.1 การจราจรขาออกมุ่งหน้า ยางตลาด รถใหญ่ใช้เส้นทางปกติปริมาณรถเบาบางเคลื่อนตัวช้า รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้
1.2จัดเส้นทางพิเศษ เบี่ยงจากจุดกลับรถตู้ยามดินดำถึงจุดกลับรถท่าขอนยาง 1 ช่องทาง(สำหรับรถเล็ก)

พื้นที่ สภ.โกสุมพิสัย
1.ถนนสายหลัก หมายเลข 208 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ น้ำไม่ท่วมการจราจรปกติ
2.ถนนสายรอง หมายเลข 3091เขื่อน-กู่ทอง ช่วงระหว่างบ้านปลาปัด -บ้านสำโรง ต.ยางท่าแจ้ง น้ำล้นท่วมผิวการจราจร รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้
3.ถนนสายรอง หมายเลข 3062 จากเขต ต.โพนงาม - ต.หนองบัว น้ำท่วมถนนไม่สามารถผ่านได้
4.ถนนสายรอง รพช.ระหว่างโกสุมพิสัย -บ้านท่าเดื่อ ต.หนองบอน น้ำท่วมถนนไม่สามารถผ่านได้(ถนนข้างวนอุทยานโกสัมพีไปบ้านศรีสุข)
5.ถนนสายรอง รพช. จากบ้านบ่อน้อย เขตเมืองมหาสารคาม ไปบ้านน้ำจ้อย - โนนรัง-เลิงใต้- เลิงบัว ต.เลิงใต้ อ.โกสุมพิสัย น้ำท่วมถนนรถเล็กไม่สามารถไปได้
6.ถนนสายรอง ถนน รพช. ระหว่างหมู่บ้าน โนนตุ่น-บ้านโคกกลาง ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย น้ำท่วมผิวการจราจรสูงประมาณ 30-40 ซม. การจราจรรถเล็กไม่สารถผ่านได้

สภ.กันทรวิชัย
➡️1.บริเวณอุโมงค์ทางลอดใกล้ตู้ยามท่าขอนยาง มีน้ำท่วมสูงได้ปิดการจราจรโดยเด็ดขาด
➡️2.เส้นทางระหว่างอุโมงค์ถึงแยก7-11แจ่วฮ้อน(ถ.2202) มีน้ำท่วมขังสูงรถเล็กไม่สามารถผ่านได้
➡️3.บริเวณทางโค้งก่อนถึงปั๊ม LPG บ้านหัวขัว (ร้านแวนา) มีน้ำท่วมขังช่องทางเดินรถด้านซ้าย รถสามารถสัญจรได้ปกติในช่องทางเดินรถด้านขวา 2 ช่องทาง มีการปิดกั้นด้วยแบริเออร์เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นได้ชัดเจนเป็นการป้องกันอุบัติเหตุทางจราจร

พื้นที่ สภ.ท่าตูม 
1.ถนนสายหลัก หมายเลข 23 ถ. แจ้งสนิท มหาสารคาม-ร้อยเอ็ดน้ำไม่ท่วมการจราจรปกติ
2.ถนนสำรอง หมายเลข 2367 สารคาม-กมลาไสย์ ช่วงบ้านท่าค้อ-บ้านม่วง ต.ลาดพัฒนา น้ำไหลท่วมถนนเป็นบางช่วงประมาณ 4-5 จุด รถยนต์ ผ่านได้

    

 

 

พื้นที่ สภ.เมืองมหาสารคาม
 บริเวณเส้นทางขาออก ไปกันทรวิชัย บริเวณ 7-11 บ้านดินดำยังมีน้ท่วมขังผิวจราจร ทำให้ใช้ความเร็วไม่ได้ บริเวณจุดนี้ กรุณาขับขี่ด้วยความระมัดระวัง 
ขอให้ผู้ที่ใช้ถยนต์ขอให้เอื้ออาทรต่อ มีน้ำใจ ห่วงใย เพื่อนร่วมเส้นทางที่เป็นรถจักรยานยนต์ด้วย ในจุดน้ำท่วมขังผิวจราจร กรุณาใช้ความเร็วต่ำ ใช้ความระมัดระวัง

อย่าขับด้วยความเร็ว เพราะทำให้ล้อรถเหยียบน้ำกระเด็นใส่ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์  อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้

- ถนนแจ้งสนิท ไม่มีน้ำท่วมขัง
- ถนนถีนานนท์ ช่วงหน้าห้างบิ๊กซีถึงสะพานข้ามแม่น้ำชี มีน้ำเอ่อล้นถนนกรมทางหลวงได้นำกระสอบทรายและเครื่องน้ำมาเร่งระบายน้ำ ขณะนี้การจราจรทั้งฝั่งขาเข้าเมืองและออกเมือง รถทุกชนิดสามารถเดินทางสัญจรไป-มาได้ตามปกติ และได้จัด จร.ออกให้บริการประชาชน
-ถนนเส้นมหาสารคาม-กมลาไสย ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 5-8 (วนอุทยานชีหลงถึงรอยต่อ ต.ลาดพัฒนา อ.เมืองฯ) ยังมีน้ำเอ่อล้นทาง ประชาชนได้นำกระสอบทราย บิ๊กแบ็กมาวางเป็นแนวยาว รถยนต์ขนาดใหญ่สามารถสัญจรไป-มาได้ ส่วนรถเล็กผ่านลำบาก
-ถนนนครสวรรค์ ไม่มีน้ำท่วม
-ถนนบายพาสรอบเมือง ไม่มีน้ำท่วมขัง
-ถนนภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ไม่มีน้ำท่วมขัง

 

พื้นที่ สภ.โกสุมพิสัย
1.ถนนสายหลัก หมายเลข 208 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ น้ำไม่ท่วมถนนการจราจรปกติ
2.ถนนหมายเลข 2322 ตอนโกสุมพิสัย- เชียงยืน บริเวณบ้านยางใหญ - บ้านยางน้อย ต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย น้ำลดการจราจร รถเล็กผ่านได้
3.ถนนสายรอง หมายเลข 3091เขื่อน-กู่ทอง ช่วงระหว่างบ้านปลาปัด -บ้านสำโรง และระหว่างบ้านโนนเมือง-บ้านสว่างยางท่าแจ้ง ต.ยางท่าแจ้ง น้ำล้นท่วมผิวการจราจร รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้
4.ถนนสายรอง หมายเลข 3062 จากเขต ต.โพนงาม - ต.หนองบัว น้ำท่วมถนนไม่สามารถผ่านได้
5.ถนนสายรอง รพช.ระหว่างโกสุมพิสัย -บ้านท่าเดื่อ ต.หนองบอน น้ำท่วมถนนไม่สามารถผ่านได้(ถนนข้างวนอุทยานโกสัมพีไปบ้านศรีสุข)
6.ถนนสายรอง รพช. จากบ้านบ่อน้อย เขตเมืองมหาสารคาม ไปบ้านน้ำจ้อย - โนนรัง-เลิงใต้- เลิงบัว ต.เลิงใต้ อ.โกสุมพิสัย น้ำท่วมถนนรถเล็กไม่สามารถไปได้
7.ถนนสายรอง ถนน รพช. ระหว่างหมู่บ้าน โนนตุ่น-บ้านโคกกลาง ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย น้ำท่วมถนนลดลงรถเล็กสัญจรได้ แต่ต้องใช้ความระมัดระวังเนื่องจากผิวถนนขรุขระ เป็นหลุมลึกซึ่งเกิดจากน้ำเซาะ

 

พื้นที่ สภ.ท่าตูม

สภ.ท่าตูม วันนี้( 21 ต.ค.65) เวลา 09.14 น รายงานน้ำท่วมถนนในเขตรับผิดชอบ ดังนี้.
1.ถนนสายหลัก หมายเลข 23 ถ. แจ้งสนิท มหาสารคาม-ร้อยเอ็ดน้ำไม่ท่วมการจราจรปกติ
2.ถนนสำรอง หมายเลข 2367 สารคาม-กมลาไสย์ ช่วงบ้านท่าค้อ-บ้านม่วง ต.ลาดพัฒนา น้ำลดลง รถยนต์ผ่าน ได้ 

 

พื้นที่ สภ.เมืองมหาสารคาม

อำนวยความสะดวก/จัดการจราจร  น้ำท่วมขังพื้นผิวจราจรบริเวณบ้านดินดำถีงสะพานชี ดังนี้
1. การจราจรขาออกมุ่งหน้า ยางตลาดปริมาณรถไม่หนาแน่นจากในตัวเมืองไม่มีท้ายแถวตกค้างแยกดินดำและ ส่วนรถมาจากแยกพละปริมาณรถน้อยไม่มีท้ายแถวตกค้างแยกดินดำ รถเล็กและรถใหญ่สามารถสัญจรผ่านไปได้

 1.1 ช่องทางเดินรถปกติด้านขาออกนอกเมืองได้เปิดให้เฉพาะรถขนาดใหญ่ไปได้ 1 ช่องทาง

1.2.จัดเส้นทางพิเศษ เบี่ยงจากจุดกลับรถตู้ยามดินดำถึงจุดกลับรถท่าขอนยาง 1 ช่องทาง (สำหรับรถขนาดเล็กผ่านไปได้)

1.3 ปริมาณน้ำขังพื้นผิวจราจรทำให้รถสัญจรไปได้อย่างช้าๆ

1.4.การช่วยเหลือประชาชน รถยนต์เครื่องยนต์ดับ ,รถจักรยานยนต์ นำขึ้นรถยกสไลด์ เพื่อการสัญจรต่อไปได้

1.5.รถจักรยานยนต์ต้องขึ้นรถยกสไลด์เท่านั้นจึงจะสามารถข้ามถนนที่น้ำท่วมขังได้
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เส้นทางจุดที่น้ำท่วมเส้นทางจราจร จากบ้านดินดำถีงสะพานข้ามแม่น้ำชี 
ช่วงนี้มีรถยกสไลด์และรถของทางแขวงการทางนำรถมาบรรทุกรถจักรยานยนต์เพื่อที่จะข้ามจุดน้ำท่วมทั้งขาเข้าและขาออกเมือง

    

CR.ภาพเคลื่อนไหว โดย  ร.ต.อ.อภิรัฐ เอกวารีย์ รอง สว.จร.สภ.เมืองมหาสารคาม


พื้นที่ สภ.โกสุมพิสัย
1.ถนนสายหลัก หมายเลข 208 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ น้ำไม่ท่วมถนนการจราจรปกติ
2.ถนนหมายเลข 2322 โกสุมพิสัย- เชียงยืน น้ำไม่ท่วมถนนการจราจรปกติ
3.ถนนสายรอง หมายเลข 3091เขื่อน-กู่ทอง ช่วงระหว่างบ้านปลาปัด -บ้านสำโรง ต.ยางท่าแจ้ง น้ำล้นท่วมผิวการจราจร รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้
4.ถนนสายรอง หมายเลข 3062 จากเขต ต.โพนงาม - ต.หนองบัว น้ำท่วมถนนไม่สามารถผ่านได้
5.ถนนสายรอง รพช.ระหว่างโกสุมพิสัย -บ้านท่าเดื่อ ต.หนองบอน น้ำท่วมถนนไม่สามารถผ่านได้(ถนนข้างวนอุทยานโกสัมพีไปบ้านศรีสุข)
6.ถนนสายรอง รพช. จากบ้านบ่อน้อย เขตเมืองมหาสารคาม ไปบ้านน้ำจ้อย - โนนรัง-เลิงใต้- เลิงบัว ต.เลิงใต้ อ.โกสุมพิสัย น้ำท่วมถนนรถเล็กไม่สามารถไปได้
7.ถนนสายรอง ถนน รพช. ระหว่างหมู่บ้าน โนนตุ่น-บ้านโคกกลาง ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย น้ำท่วมผิวการจราจรสูงประมาณ 30-40 ซม. การจราจรรถเล็กไม่สารถผ่านได้

 

 

 

พื้นที่สภ.เมืองมหาสารคาม

   
1. การจราจรขาออกมุ่งหน้า อ.กันทรวิชัย ปริมาณรถไม่หนาแน่นจากในตัวเมืองไม่มีท้ายแถวตกค้างแยกดินดำและ ส่วนรถมาจากแยกพลศึกษาปริมาณรถน้อยไม่มีท้ายแถวตกค้างแยกดินดำ รถเล็กผ่านไม่ได้และรถใหญ่สามารถสัญจรผ่านไปได้ลำบาก
1.1 ช่องทางเดินรถปกติด้านขาออกนอกเมืองได้เปิดให้เฉพาะรถขนาดใหญ่ไปได้ 1 ช่องทาง
1.2.จัดเส้นทางพิเศษ เบี่ยงจากจุดกลับรถตู้ยามดินดำถึงจุดกลับรถท่าขอนยาง 1 ช่องทาง (สำหรับรถขนาดเล็กผ่านไปได้อย่างลำบาก)

 

    

          
2.ถนนสายมหาสารคาม-กมลาไสย ช่วงหลัก กม.5 - 8 (วนอุทยานชีหลง-บ้านเกิ้ง)มีระดับน้ำสูงกว่าผิวถนนประมาณ 1 เมตรมีการนำเอากระสอบทราย,บิ๊กแบ็กมาวางตลอดแนว และมีบางช่วงที่ไม่สามารถวางกระสอบทรายได้จนทำให้เกิดน้ำไหลผ่านถนน กระแสน้ำแรง ระดับน้ำสูงรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ ส่วนรถยกสูงผ่านค่อนข้างลำบาก

 

 

พื้นที่ สภ.กันทรวิชัย
➡️1.บริเวณอุโมงค์ทางลอดใกล้ตู้ยามท่าขอนยาง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม มีน้ำท่วมสูงรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านไปได้ และได้ทำการปิดกั้นการจราจรโดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุด้านการจราจร
➡️2.บริเวณทางโค้งก่อนถึงปั๊ม LPG บ้านหัวขัว (ร้านแวนา) มีน้ำท่วมขังช่องทางเดินรถด้านซ้าย รถสามารถสัญจรได้ปกติในช่องทางเดินรถด้านขวาเพียง 1 ช่องทาง มีการปิดกั้นด้วยแบริเออร์เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นได้ชัดเจนเป็นการป้องกันอุบัติเหตุทางจราจร

 พื้นที่ สภ.โกสุมพิสัย 
1.ถนนสายหลัก หมายเลข 208 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ น้ำไม่ท่วมการจราจรปกติ
2.ถนนสายรอง หมายเลข 3091เขื่อน-กู่ทอง ช่วงระหว่างบ้านปลาปัด -บ้านสำโรง ต.ยางท่าแจ้ง น้ำล้นท่วมผิวการจราจร รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้
3.ถนนสายรอง หมายเลข 3062 จากเขต ต.โพนงาม - ต.หนองบัว น้ำท่วมถนนไม่สามารถผ่านได้
4.ถนนสายรอง รพช.ระหว่างโกสุมพิสัย -บ้านท่าเดื่อ ต.หนองบอน น้ำท่วมถนนไม่สามารถผ่านได้(ถนนข้างวนอุทยานโกสัมพีไปบ้านศรีสุข)
5.ถนนสายรอง รพช. จากบ้านบ่อน้อย เขตเมืองมหาสารคาม ไปบ้านน้ำจ้อย - โนนรัง-เลิงใต้- เลิงบัว ต.เลิงใต้ อ.โกสุมพิสัย น้ำท่วมถนนรถเล็กไม่สามารถไปได้
6.ถนนสายรอง ถนน รพช. ระหว่างหมู่บ้าน โนนตุ่น-บ้านโคกกลาง ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย น้ำท่วมผิวการจราจรสูงประมาณ 30 ซม. การจราจรรถเล็กไม่สารถผ่านได้

พื้นที่ สภ.เขวาใหญ่ 
มีน้ำท่วมถนนเส้นบ้านดอนนา-บ้านหนองแข้ เส้นบ้านมะกอก-บ้านส้มโฮง ถนนเส้นบ้านคุยเชือก-บ้านหนองโน ,ถนนเส้นบ้านโนนเสียว-บ้านคุยเพ็ก,บ้านขี-บ้านแสน ดอนโพธิ์ ดอนเงินทุกเส้นทางที่น้ำท่วมรถไม่สามารถวิ่งผ่านได้


พื้นที่ สภ.ท่าตูม 
1.ถนนสายหลัก หมายเลข 23 ถ. แจ้งสนิท มหาสารคาม-ร้อยเอ็ดน้ำไม่ท่วมการจราจรปกติ
2.ถนนสำรอง หมายเลข 2367 สารคาม-กมลาไสย์ ช่วงบ้านท่าค้อ-บ้านม่วง ต.ลาดพัฒนา น้ำไหลท่วมถนนเป็นบางช่วงประมาณ 4-5 จุด รถยนต์ ผ่านได้

 

 

พื้นที่ สภ.เมืองมหาสารคาม

**อำนวยความสะดวก/จัดการจราจร   จุดน้ำท่วมขังพื้นผิวจราจรบริเวณ/ให้ความช่วยเหลือความช่วยประชาชนที่สัญจรไปมาบ้านดินดำถึงสะพานชี ดังนี้
1.ปริมาณน้ำลดลงประมาณ 5 ซม.
1.1 การจราจรขาออกมุ่งหน้า ยางตลาด รถใหญ่ใช้เส้นทางปกติปริมาณรถเบาบางเคลื่อนตัวช้า รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้
1.2จัดเส้นทางพิเศษ เบี่ยงจากจุดกลับรถตู้ยามดินดำถึงจุดกลับรถท่าขอนยาง 1 ช่องทาง(สำหรับรถเล็ก)

  
พื้นที่ สภ.โกสุมพิสัย
1.ถนนสายหลัก หมายเลข 208 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  น้ำไม่ท่วมถนนการจราจรปกติ
2.ถนนหมายเลข 2322 ตอนโกสุมพิสัย- เชียงยืน บริเวณบ้านยางใหญ - บ้านยางน้อย ต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย น้ำท่วมถนนสูงประมาณ 60 ซม. รถเล็กไม่สามารถผ่านได้
3.ถนนสายรอง หมายเลข 3091เขื่อน-กู่ทอง ช่วงระหว่างบ้านปลาปัด -บ้านสำโรง ต.ยางท่าแจ้ง น้ำล้นท่วมผิวการจราจร รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้
4.ถนนสายรอง หมายเลข 3062 จากเขต ต.โพนงาม - ต.หนองบัว น้ำท่วมถนนไม่สามารถผ่านได้
5.ถนนสายรอง  รพช.ระหว่างโกสุมพิสัย -บ้านท่าเดื่อ ต.หนองบอน น้ำท่วมถนนไม่สามารถผ่านได้(ถนนข้างวนอุทยานโกสัมพีไปบ้านศรีสุข)
6.ถนนสายรอง รพช. จากบ้านบ่อน้อย เขตเมืองมหาสารคาม ไปบ้านน้ำจ้อย - โนนรัง-เลิงใต้- เลิงบัว ต.เลิงใต้ อ.โกสุมพิสัย น้ำท่วมถนนรถเล็กไม่สามารถไปได้
7.ถนนสายรอง ถนน รพช. ระหว่างหมู่บ้าน โนนตุ่น-บ้านโคกกลาง ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย น้ำท่วมผิวการจราจรสูงประมาณ 30-40 ซม. การจราจรรถเล็กไม่สารถผ่านได้

การจราจรบริเวณ ถนนสายโกสุมพิสัย-เชียงยืน บริเวณบ้านยางใหญ่-บ้านยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม   สภาพการจราจร.รถสามารถ วิ่งยนต์ผ่านได้..รถจักรยานยนต์วิ่งผ่านไม่ได้ ส่วนสถานการณ์น้ำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

 

พื้นที่ สภ.กันทรวิชัย
1.บริเวณอุโมงค์ทางลอดใกล้ตู้ยามท่าขอนยาง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม  มีน้ำขังรถไม่สามารถสัญจรผ่านได้
2.บริเวณทางโค้งก่อนถึงปั๊ม LPG บ้านหัวขัว (ร้านแวนา) มีน้ำท่วมขังช่องทางเดินรถด้านซ้าย รถสามารถสัญจรได้ปกติในช่องทางเดินรถด้านขวาเพียง 1 ช่องทาง มีการปิดกั้นด้วยแบริเออร์เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นได้ชัดเจนเป็นการป้องกันอุบัติเหตุทางจราจร
3.เส้นทางเซเว่นท่างขอนยางถึงวงเวียน มมส.มีน้ำขังตามเส้นทางรถสามารถสัญจรได้

 

 

 

พื้นที่สภ.เมืองมหาสารคาม
1. การจราจรขาออกมุ่งหน้า ยางตลาดปริมาณรถหนาแน่นเคลื่อนตัวช้า รถเล็กและรถใหญ่สามารถสัญจรได้
1.1 ช่องทางเดินรถปกติด้านขาออกนอกเมืองได้เปิดให้เฉพาะรถจนาดใหญ่ไปได้ 1 ช่องทาง
1.2.จัดเส้นทางพิเศษ เบี่ยงจากจุดกลับรถตู้ยามดินดำถึงจุดกลับรถท่าขอนยาง 1 ช่องทาง (สำหรับรถขนาดเล็กผ่านไปได้)

CR. ภาพเคลื่อนไหว  ร.ต.อ.อภิรัฐ เอกวารีย์ รอง สว.จร.สภ.เมืองมหาสารคาม

 

พื้นที่ สภ.กันทรวิชัย
➡️1.บริเวณอุโมงค์ทางลอดใกล้ตู้ยามท่าขอนยาง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม มีน้ำท่วมสูงรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านไปได้ และได้ทำการปิดกั้นการจราจรโดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุด้านการจราจร
➡️2.บริเวณทางโค้งก่อนถึงปั๊ม LPG บ้านหัวขัว (ร้านแวนา) มีน้ำท่วมขังช่องทางเดินรถด้านซ้าย รถสามารถสัญจรได้ปกติในช่องทางเดินรถด้านขวาเพียง 1 ช่องทาง มีการปิดกั้นด้วยแบริเออร์เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นได้ชัดเจนเป็นการป้องกันอุบัติเหตุทางจราจร

 พื้นที่ สภ.โกสุมพิสัย 
1.ถนนสายหลัก หมายเลข 208 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ น้ำไม่ท่วมการจราจรปกติ
2.ถนนสายรอง หมายเลข 3091เขื่อน-กู่ทอง ช่วงระหว่างบ้านปลาปัด -บ้านสำโรง ต.ยางท่าแจ้ง น้ำล้นท่วมผิวการจราจร รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้
3.ถนนสายรอง หมายเลข 3062 จากเขต ต.โพนงาม - ต.หนองบัว น้ำท่วมถนนไม่สามารถผ่านได้
4.ถนนสายรอง รพช.ระหว่างโกสุมพิสัย -บ้านท่าเดื่อ ต.หนองบอน น้ำท่วมถนนไม่สามารถผ่านได้(ถนนข้างวนอุทยานโกสัมพีไปบ้านศรีสุข)
5.ถนนสายรอง รพช. จากบ้านบ่อน้อย เขตเมืองมหาสารคาม ไปบ้านน้ำจ้อย - โนนรัง-เลิงใต้- เลิงบัว ต.เลิงใต้ อ.โกสุมพิสัย น้ำท่วมถนนรถเล็กไม่สามารถไปได้
6.ถนนสายรอง ถนน รพช. ระหว่างหมู่บ้าน โนนตุ่น-บ้านโคกกลาง ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย น้ำท่วมผิวการจราจรสูงประมาณ 30 ซม. การจราจรรถเล็กไม่สารถผ่านได้

พื้นที่ สภ.เขวาใหญ่ 
มีน้ำท่วมถนนเส้นบ้านดอนนา-บ้านหนองแข้ เส้นบ้านมะกอก-บ้านส้มโฮง ถนนเส้นบ้านคุยเชือก-บ้านหนองโน ,ถนนเส้นบ้านโนนเสียว-บ้านคุยเพ็ก,บ้านขี-บ้านแสน ดอนโพธิ์ ดอนเงินทุกเส้นทางที่น้ำท่วมรถไม่สามารถวิ่งผ่านได้

 

 

พื้นที่ สภ.เมืองมหาสารคาม
**อำนวยความสะดวก/จัดการจราจร จุดน้ำท่วมขังพื้นผิวจราจรบริเวณบ้านดินดำถีง เชิงสะพานข้ามลำน้ำชี ดังนี้1. การจราจรขาออกมุ่งหน้า อ.กันทรวิชัย ปริมาณรถสะสมเล็กน้อยบริเวณน้ำทั่วมยังเคลื่อนตัวได้ดี
ปริมาณน้ำ จากหน้า 7-11 บ้านดินดำ ปริมาณน้ำลดลง สูงประมาณ 15-20 เชนติเมตร รถขนาดใหญ่ ๋และเล็กผ่านได้
2. ขาเข้าเมือง ปริมาณรถน้อยเคลื่อนตัวได้ดี
ปริมาณน้ำ จากทางเข้าบิ๊กชี สูงประมาณ 10-15 เชนติเมตร รถขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก จักรยานยนต์ สัญจรได้

การจัดการจราจร ได้จัดกำลังตำรวจจราจรออกปฏิบัติหน้าที่ตามเส้นทางเพื่อเร่งระบายรถ และช่วยเหลือประชาชน ในกรณีที่มีรถเสีย ตามเส้นทางน้ำทั่วมขัง
- ช่องทางพิเศษ (รีเวิร์ส) ปิดทำการ เปิดการจราจร ตามช่องทางปกติ


พื้นที่ สภ.โกสุมพิสัย
1.ถนนสายหลัก หมายเลข 208 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ น้ำไม่ท่วมถนนการจราจรปกติ
2.ถนนหมายเลข 2322 ตอนโกสุมพิสัย- เชียงยืน บริเวณบ้านยางใหญ - บ้านยางน้อย ต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย น้ำลดการจราจร รถเล็กผ่านได้
3.ถนนสายรอง หมายเลข 3091เขื่อน-กู่ทอง ช่วงระหว่างบ้านปลาปัด -บ้านสำโรง ต.ยางท่าแจ้ง น้ำล้นท่วมผิวการจราจร รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้
4.ถนนสายรอง หมายเลข 3062 จากเขต ต.โพนงาม - ต.หนองบัว น้ำท่วมถนนไม่สามารถผ่านได้
5.ถนนสายรอง รพช.ระหว่างโกสุมพิสัย -บ้านท่าเดื่อ ต.หนองบอน น้ำท่วมถนนไม่สามารถผ่านได้(ถนนข้างวนอุทยานโกสัมพีไปบ้านศรีสุข)
6.ถนนสายรอง รพช. จากบ้านบ่อน้อย เขตเมืองมหาสารคาม ไปบ้านน้ำจ้อย - โนนรัง-เลิงใต้- เลิงบัว ต.เลิงใต้ อ.โกสุมพิสัย น้ำท่วมถนนรถเล็กไม่สามารถไปได้
7.ถนนสายรอง ถนน รพช. ระหว่างหมู่บ้าน โนนตุ่น-บ้านโคกกลาง ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย น้ำท่วมผิวการจราจรสูงประมาณ 30 ซม. การจราจรรถเล็กไม่สารถผ่านได้

 

พื้นที่ สภ.ท่าตูม
1.ถนนสายหลัก หมายเลข 23 ถ. แจ้งสนิท มหาสารคาม-ร้อยเอ็ดน้ำไม่ท่วมการจราจรปกติ
2.ถนนสำรอง หมายเลข 2367 สารคาม-กมลาไสย์ ช่วงบ้านท่าค้อ-บ้านม่วง ต.ลาดพัฒนา น้ำไหลท่วมถนนเป็นบางช่วงประมาณ รถยนต์ผ่าน ได้

 

 

 

พื้นที่สภ.เมืองมหาสารคาม

1. การจราจรขาออกมุ่งหน้า ยางตลาดปริมาณรถหนาแน่นเคลื่อนตัวช้า รถเล็กรถใหญ่สามารถสัญจรได้
1.1 จัดเส้นทางพิเศษ เบี่ยงจากจุดกลับรถตู้ยามดินดำถึงจุดกลับรถท่าขอนยาง 1 ช่องทาง
2. ถนนเส้น สารคาม- กมลาไสย ตั้งแต่หน้าวัดบ้านท่าประทาย ถึงบ้านเกิ้ง มีน้ำท่วมข้ามถนนทั้งเส้น
3.ถนนกลางหมู่บ้าน บ้านเกิ้ง หมู่13 น้ำท่วมขาดข้ามถนนระยะทางประมาณ100เมตร ระดับน้ำสูงประมาณ30 ซม.รภูเล็กไม่สามารถผ่านได้ ชาวบ้านำลังใช้กระสอบทรายกั้นน้ำ
4.ได้ทำการติดตั้งป้ายห้ามรถผ่านบริเวณหน้าวัดท่าประทาย เพี่อเตือนไม่ให้รถวิ่งผ่านเข้าไปในจุดน้ำท่วมถนน
5.นำป้ายเตือนและแนะนำให้รถวิ่งเลี่ยงเส้นทางเขาผ่านหมู่บ้านติ้วเพื่อไปสารคามและร้อยเอ็ด

 พื้นที่ สภ.โกสุมพิสัย 
1.ถนนสายหลัก หมายเลข 208 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ น้ำไม่ท่วมการจราจรปกติ
2.ถนนสายรอง หมายเลข 3091เขื่อน-กู่ทอง น้ำยังไม่ท่วมถนน การจราจรปกติ
3.ถนนสายรอง หมายเลข 3062 จากเขต ต.โพนงาม - ต.หนองบัว น้ำท่วมถนนไม่สามารถผ่านได้
4.ถนนสายรอง รพช.ระหว่างโกสุมพิสัย -บ้านท่าเดื่อ ต.หนองบอน น้ำท่วมถนนไม่สามารถผ่านได้(ถนนข้างวนอุทยานโกสัมพีไปบ้านศรีสุข)
5.ถนนสายรอง รพช. จากบ้านบ่อน้อย เขตเมืองมหาสารคาม ไปบ้านน้ำจ้อย - โนนรัง-เลิงใต้- เลิงบัว ต.เลิงใต้ อ.โกสุมพิสัย น้ำท่วมถนนรถเล็กไม่สามารถไปได

พื้นที่ สภ.เขวาใหญ่ 
มีน้ำท่วมถนนเส้นบ้านดอนนา-บ้านหนองแข้ เส้นบ้านมะกอก-บ้านส้มโฮง ถนนเส้นบ้านคุยเชือก-บ้านหนองโน ,ถนนเส้นบ้านโนนเสียว-บ้านคุยเพ็ก,บ้านขี-บ้านแสน ดอนโพธิ์ ดอนเงินทุกเส้นทางที่น้ำท่วมรถไม่สามารถวิ่งผ่านได้

 

 

 

มีรายงานจากโครงการชลประทานมหาสารคาม
วันที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 09:25 น. ว่า
เนื่องจากระดับน้ำในลำน้ำชี ยังมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งดูได้จากรายงานระดับน้ำของสถานีวัดน้ำต่างๆ
จากแนวโน้มดังกล่าว อาจส่งผลให้ น้ำชีไหลล้นข้ามคันกั้นน้ำท่าตูม สูงยิ่งขึ้น ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบัน ระดับน้ำได้ไหลล้นเอ่อข้ามคันกั้นน้ำ ตั้งแต่ 30-50 ซม. เกินศักยภาพที่จะรับมวลน้ำได้แล้ว เกิดการชำรุด การกัดเซาะ จำนวนหลายแห่ง แม้ว่าโครงการชลประทานมหาสารคาม จะเร่งปั้นคันชั่วคราว เพื่อทำแนวป้องกันน้ำล้นคัน มาหลายวันแล้ว แต่ก็ยังไม่ทันกับระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นทุกวัน แต่เครื่องจักร เจ้าหน้าที่ชลประทาน ก็ยังดำเนินการป้องคันกั้นน้ำอย่างต่อเนื่องทุกวัน ….ถือว่าอยู่ในขั้นวิกฤตหนัก
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม หากเกิดสถานการณ์ที่เลวร้าย ในกรณีที่คันกั้นน้ำขาด มวลน้ำจำนวนมาก ก็จะไหลทะลักอย่างรวดเร็ว จึงขอใคร่ขอให้ พิจารณาแจ้ง ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่อยู่ใต้คันกั้นน้ำ แจ้งประชาชน ให้ทราบถึงสถานการณ์ ปัจจุบัน และเตรียมขนย้ายสิ่งของ รวมถึงการอพยพคนออกจากที่พัก
ทั้งนี้ โครงการชลประทานมหาสารคามได้แจ้งสถานการณ์ให้สำนักงานชลประทานที่ 6 ขอนแก่น ทราบแล้ว และให้หน่วยงานก่อสร้างฯ เตรียมความพร้อม ในการสนับสนุนเข้าซ่อมแซมคันกั้นน้ำ ในกรณีฉุกเฉิน แล้ว

 

พื้นที่ สภ.เมืองมหาสารคาม

รายงานสถานการณ์ น้ำท่วมขังผิวการจราจร
ถนนถีนานนท์ ตั้งแต่ หน้าบิ๊กชี ถึง สะพานข้ามแม่น้ำชี
***ฝั่งมุ่งหน้า เขต อ.กันทระวิชัย รถเก่งผ่านไม่ได้  ผ่านได้ เเต่รถกระบะ รถยกสูงขึ้นไป
**ฝั่งขาเข้าเขต อ.เมืองมหาสารคาม ช่องทางพิเศษ รถเก่ง รถกระบะ รถยกสูง ผ่านได้ปกติ ( รถมอเตอร์ไซค์ ยังผ่านไม่ได้ ทั้งเข้าเมืองและออกเมือง)


อำนวยความสะดวก/จัดการจราจร  น้ำท่วมขังพื้นผิวจราจรบริเวณบ้านดินดำถีงสะพานชี ดังนี้
*รถจักรยานยนต์ *รถมอเตอร์ไซค์ ยังขับผ่านไม่ได้ ต้องขึ้นรถยกสไลด์บรรทุกข้ามจุดที่น้ำท่วมสูง

   


ช่วงนี้มีรถยกสไลด์หลายคัน จากหน่วยงานราชการ และเอกชน อู่่ซ่อมรถ  ที่มีจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน มาอำนวยความสะดวกในการบรรทุกรถจักรยานยนต์เพื่อที่จะข้ามจุดน้ำท่วมทั้งขาเข้าและขาออกเมือง  ทั้งนี้งานจราจร สภ.เมืองมหาสารคามและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกัน  อำนวยความสะดวกด้านการจราจร รวมทั้งให้การช่วยเหลือรถที่ประสบปัญหาในการเดินทาง 
*รถเก่ง รถยกสูง ขับผ่านได้ ทั้งขาเข้าเมืองฯ และ ออกเมืองฯ
*ช่วงนี้แขวงทางหลวงกำลังสูบน้ำออกจากผิวการจราจร เพื่อบรรเทาให้รถสัญจรผ่านได้


พื้นที่ สภ.โกสุมพิสัย
1.ถนนสายหลัก หมายเลข 208 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ น้ำไม่ท่วมถนนการจราจรปกติ
2.ถนนหมายเลข 2322 โกสุมพิสัย- เชียงยืน บริเวณบ้านยางใหญ ไป บ้านยางน้อย ต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย น้ำท่วมถนนสูงประมาณ 30 ซม. การจราจรยังสัญจรได้
3.ถนนสายรอง หมายเลข 3091เขื่อน-กู่ทอง ช่วงระหว่างบ้านปลาปัด -บ้านสำโรง ต.ยางท่าแจ้ง น้ำล้นท่วมผิวการจราจร รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้
4.ถนนสายรอง หมายเลข 3062 จากเขต ต.โพนงาม - ต.หนองบัว น้ำท่วมถนนไม่สามารถผ่านได้
5.ถนนสายรอง รพช.ระหว่างโกสุมพิสัย -บ้านท่าเดื่อ ต.หนองบอน น้ำท่วมถนนไม่สามารถผ่านได้(ถนนข้างวนอุทยานโกสัมพีไปบ้านศรีสุข)
6.ถนนสายรอง รพช. จากบ้านบ่อน้อย เขตเมืองมหาสารคาม ไปบ้านน้ำจ้อย - โนนรัง-เลิงใต้- เลิงบัว ต.เลิงใต้ อ.โกสุมพิสัย น้ำท่วมถนนรถเล็กไม่สามารถไปได้
7.ถนนสายรอง ถนน รพช. ระหว่างหมู่บ้าน โนนตุ่น-บ้านโคกกลาง ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย น้ำท่วมผิวการจราจรสูงประมาณ 30-40 ซม. การจราจรรถเล็กไม่สารถผ่านได้

     

เวลา 10.53 น.  บริเวณจุดน้ำท่วมถนนสายระหว่างบ้านยางใหญ่ - บ้านยางน้อย ต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
- การจราจรเคลื่อนตัวได้หนึ่งช่องทาง เนื่องจากมีการก่อสร้างพนังกั้นน้ำ
- ปริมาณรถสะสมยาวประมาณ 1 กม.

 สภ.ท่าตูม 
1.ถนนสายหลัก หมายเลข 23 ถ. แจ้งสนิท มหาสารคาม-ร้อยเอ็ดน้ำไม่ท่วมการจราจรปกติ
2.ถนนสำรอง หมายเลข 2367 สารคาม-กมลาไสย์ ช่วงบ้านท่าค้อ-บ้านม่วง ต.ลาดพัฒนา น้ำไหลท่วมถนนเป็นบางช่วงประมาณ 4-5 จุด รถยนต์ไม่สามารถผ่านได้

 

 

 

พื้นที่ สภ.เมืองมหาสารคาม
 บริเวณเส้นทางขาออก ไปกันทรวิชัย ก่อนถึงสะพานข้ามแม่น้ำชี บริเวณ 7-11 บ้านดินดำยังมีน้ท่วมขังผิวจราจร ทำให้ใช้ความเร็วไม่ได้ บริเวณจุดนี้ กรุณาขับขี่ด้วยความระมัดระวัง และขอให้ผู้ที่ใช้ถยนต์ขอให้เอื้ออาทรต่อ มีน้ำใจ ห่วงใย เพื่อนร่วมเส้นทางที่เป็นรถจักรยานยนต์ด้วย ในจุดที่น้ำท่วมขังผิวจราจร รถจักรยานยนต์มีความจำเป็นต้องขับชิดเกาะกลางถนนเนื่องจากระดับพื้นถนนสูงระดับน้ำจะต่ำสุดในเส้นทางสัญจร  ดังนั้นจึงขอให้รถยนต์, รถบรรทุก กรุณาใช้ความเร็วต่ำ ใช้ความระมัดระวัง อย่าขับด้วยความเร็ว เพราะทำให้ล้อรถเหยียบน้ำกระเด็นใส่ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์  อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้

- ถนนถีนานนท์ ช่วงหน้าห้างบิ๊กซีถึงสะพานข้ามแม่น้ำชี มีน้ำเอ่อล้นถนนกรมทางหลวงได้นำกระสอบทรายและเครื่องlสูบน้ำมาเร่งระบายน้ำ ขณะนี้การจราจรทั้งฝั่งขาเข้าเมืองและออกเมือง รถทุกชนิดสามารถเดินทางสัญจรไป-มาได้ตามปกติ และได้จัด จร.ออกให้บริการประชาชน
-ถนนเส้นมหาสารคาม-กมลาไสย ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 5-8 (วนอุทยานชีหลงถึงรอยต่อ ต.ลาดพัฒนา อ.เมืองฯ) ยังมีน้ำเอ่อล้นทาง ประชาชนได้นำกระสอบทราย บิ๊กแบ็กมาวางเป็นแนวยาว รถยนต์ขนาดใหญ่สามารถสัญจรไป-มาได้ ส่วนรถเล็กผ่านลำบาก
 

พื้นที่ สภ.โกสุมพิสัย
1.ถนนสายหลัก หมายเลข 208 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ น้ำไม่ท่วมถนนการจราจรปกติ
2.ถนนหมายเลข 2322 ตอนโกสุมพิสัย- เชียงยืน บริเวณบ้านยางใหญ - บ้านยางน้อย ต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย น้ำลดการจราจร รถเล็กผ่านได้
3.ถนนสายรอง หมายเลข 3091เขื่อน-กู่ทอง ช่วงระหว่างบ้านปลาปัด -บ้านสำโรง และระหว่างบ้านโนนเมือง-บ้านสว่างยางท่าแจ้ง ต.ยางท่าแจ้ง น้ำล้นท่วมผิวการจราจร รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้
4.ถนนสายรอง หมายเลข 3062 จากเขต ต.โพนงาม - ต.หนองบัว น้ำท่วมถนนไม่สามารถผ่านได้
5.ถนนสายรอง รพช.ระหว่างโกสุมพิสัย -บ้านท่าเดื่อ ต.หนองบอน น้ำท่วมถนนไม่สามารถผ่านได้(ถนนข้างวนอุทยานโกสัมพีไปบ้านศรีสุข)
6.ถนนสายรอง รพช. จากบ้านบ่อน้อย เขตเมืองมหาสารคาม ไปบ้านน้ำจ้อย - โนนรัง-เลิงใต้- เลิงบัว ต.เลิงใต้ อ.โกสุมพิสัย น้ำท่วมถนนรถเล็กไม่สามารถไปได้
7.ถนนสายรอง ถนน รพช. ระหว่างหมู่บ้าน โนนตุ่น-บ้านโคกกลาง ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย น้ำท่วมถนนลดลงรถเล็กสัญจรได้ แต่ต้องใช้ความระมัดระวังเนื่องจากผิวถนนขรุขระ เป็นหลุมลึกซึ่งเกิดจากน้ำเซาะ

 พื้นที่ สภ.ท่าตูม
1.ถนนสายหลัก หมายเลข 23 ถ. แจ้งสนิท มหาสารคาม-ร้อยเอ็ดน้ำไม่ท่วมการจราจรปกติ
2.ถนนสำรอง หมายเลข 2367 สารคาม-กมลาไสย์ ช่วงบ้านท่าค้อ-บ้านม่วง ต.ลาดพัฒนา น้ำลดลง ถนนชำรุด เป็นหลุม เป็นบ่อ รถยนต์ผ่าน ได้ วิ่งช้า