Up

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ ตํารวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.มหาสารคาม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเสาวิทยุสื่อสารโครงสร้างสามเหลี่ยมขนาด 18 นิ้ว สูง 60 เมตร
เอกสารประกวดราคา การซื้อพร้อมติดตั้งระบบเสาวิทยุสื่อสารโครงสร้างสามเหลี่ยมขนาด 18 นิ้ว จำนวน 1 โครงการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้ว,เสาธงพร้อมแท่นและป้ายสถานี
แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างรั้ว,เสาธงพร้อมแท่น,ป้ายชื่อที่ทำการ,โรงจอดรถตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
TOR ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างรั้ว,เสาธงพร้อมแท่น,ป้ายชื่อที่ทำการ,โรงจอดรถตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน-รองสารวัตรสถานีตำรวจภูธรเขวาใหญ่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประจำอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ ภ.จว.มหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงประกาศ 25 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง อาคารที่ทำการ สภ.บรบือ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง อาคารที่ทำการ สภ.นาเชือก
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ภ.จว.มหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง อาคารที่ทำการ สภ.กำพี้
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง อาคารที่ทำการ สภ.หนองซอน
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ภ.จว.มหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2564(จ้างตัดชุดเครื่องแบบ คฝ.)
 
 
Powered by Phoca Download