Up

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้ว,เสาธงพร้อมแท่นและป้ายสถานี
ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างรั้ว,เสาธงพร้อมแท่น,ป้ายชื่อที่ทำการ,โรงจอดรถตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
TOR ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างรั้ว,เสาธงพร้อมแท่น,ป้ายชื่อที่ทำการ,โรงจอดรถตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน-รองสารวัตรสถานีตำรวจภูธรเขวาใหญ่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประจำอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ ภ.จว.มหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงประกาศ 25 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง อาคารที่ทำการ สภ.บรบือ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง อาคารที่ทำการ สภ.นาเชือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง อาคารที่ทำการ สภ.กำพี้
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง อาคารที่ทำการ สภ.หนองซอน
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ภ.จว.มหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ภ.จว.มหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2564(จ้างตัดชุดเครื่องแบบ คฝ.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ ภ.จว.มหาสารคาม
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ภ.จว.มหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2565
เอกสารประกวดการจ้างก่อสร้าง อาคารภ.จว.มค และ ประกาศก่อสร้างอาคาร ภ.จว.มค ลงข้อมูล 5 ม.ค. 64
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ประกวดราคาจ้างซ่อมฐานรากแฟลต 4 ชั้น 30 ครอบครัว จำนวน 2 หลัง ของ ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ลงประกาศ 19 มิ.ย. 63
 
 
Powered by Phoca Download