วันที่ 29 พ.ย. 2565 เวลา 08.00 น. พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ประจำเดือน พ.ย. 2565 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์เรียนรู้ศาสนาศิลปวัฒนธรรมนครจำปาศรีสมัยทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ตำบลคันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

วันที่ 24 พ.ย. 2565 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพครบ 100 วัน พระเทพสารคามมุนี (ปุ่ม ปณฺฑิโต) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เชิญพวงมาลาวางที่หน้าหีบศพโดยมี พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชน ศิษยานุศิษย์ เข้าร่วมในพิธี ณ วัดอภิสิทธิ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

 

วันที่ 25 พ.ย. 2565 เวลา 09:30 น. ณ ห้องพระบรมธาตุนาดูน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม พร้อมด้วย พ.ต.ท.ยงยุทธ วรสาร สว.กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม ร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมหาสารคาม ห้วงเดือน พ.ย. พ.ศ.2565 โดยมี นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฯ