วันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น.และเวลา 10.00 น.  พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม เดินทางไปตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจ สภ.กุดรัง และ สภ.บรบือ ตามลำดับ พบหัวหน้าสถานี พร้อมข้าราชการตำรวจ กำลังปฏิบัติหน้าที่ ได้ตรวจความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่ภายในสถานีตำรวจ ,ห้องควบคุมผู้ต้องหา ห้องน้ำ สถานที่เก็บรถยนต์ของกลาง เเละได้กำชับการปฏิบัติดังนี้
-การเเต่งกาย เครื่องแบบ ทรงผม ต้องปฏิบัติตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดไว้
-การรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่ ให้สะอาดเรียบร้อย

-การยกระดับการบริการประชาชนทั้งในเเละนอกสถานีตำรวจ

วันที่13 เม.ย.2563 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม  ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรองควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid - 19) ณ จุดตรวจหน้า อบต.เขวาไร่ ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ถนนสายท่าพระ-โกสุมพิสัย (ขาเข้า อ.โกสุมพิสัย) พบเจ้าหน้าที่ตำรวจ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อยู่ปฏิบัติหน้าที่ จึงได้ให้แนะนำการปฎิบัติในการให้บริการประชาชน ด้วยกิริยา วาจา ที่สุภาพ และมีความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 10 เม.ย. 2563 เวลา 17.00 น. พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.เหล่า ภ.จว.มหาสารคาม พบ พ.ต.ท.เจษฎา เปรมโต สวญ.ฯ , พ.ต.ท.วิศิษฐ์ วงศ์มั่น สวป.ฯ , พ.ต.ท.โชติ ศรีเชียงหา สว.(สอบสวน)ฯ , พ.ต.ท.จำเนียร แก้วลาด สว.สส. พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.เหล่า รอรับตรวจการแต่งกายและทรงผมให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากนั้น พ.ต.อ.ธวัชชัยฯ ได้ให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน กำชับการระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ การแต่งกายขณะปฏิบัติหน้าที่ และทรงผมให้ถูกต้องตามระเบียบพร้อมบริการประชาชนอยู่เสมอ

วันที่ 10 เม.ย. 2563 เวลา 17.45 น.  พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม ได้เดินทางมาตรวจ จุดตรวจคัดกรองไวรัส covid-19 บริเวณถนนสาธารณะ หน้า อบต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย พบเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เหล่า บูรณาการร่วม เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข ฝ่ายปกครอง อบต. , ฝ่ายปกครอง อส.ฯ ตั้งจุดตรวจ จุดคัดกรอง ประชาชนผู้ที่เดินทางเข้ามาเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เพื่อคัดกรอง covid-19 ตามนโยบายของรัฐบาล ณ จุดคัดกรอง หน้า อบต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในการเสียสละเพื่อประโยชน์สาธารณะ

วันที่ 10 เม.ย.63  เวลา 14.30 น. พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจ สภ.กุดรัง ณ จุดตรวจคัดกรองควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID –2019) ตู้ยามโสกขุ่น พบ พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ มิตรปราสาท ผกก.สภ.กุดรัง พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.กุดรัง กำลังปฏิบัติหน้าที่  พร้อมทั้งได้กำชับ และแนะนำการปฏิบัติฯ ดังนี้
1.จัดระยะห่างระหว่างบุคคล(social distrancing) ในการปฏิบัติหน้าที่
2.เฝ้าระวังและจัดทำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19
3.ใช้กิริยาวาจาสุภาพและบริการประชาชนด้วยความเต็มใจ และรักษาวินัยอย่างเครงครัด