วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น. พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจ ฝอ.ภ.จว.มหาสารคาม และ สภ.เมืองฯ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.มหาสารคาม เป็นประธาน ณ หอประชุม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม พร้อมด้วย พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก.ฯ รรท.ผกก.สภ.เมืองมหาสารคาม และคณะข้าราชการตำรวจ ฝอ.ภ.จว.มหาสารคาม, สภ.เมืองมหาสารคาม ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.มหาสารคาม เป็นประธาน ณ สันทำนบอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคามและ ภริยา พร้อมด้วย พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก.ฯ รรท.ผกก.สภ.เมืองมหาสารคาม และคณะข้าราชการตำรวจ ฝอ.ภ.จว.มหาสารคาม, สภ.เมืองมหาสารคาม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง

วันที่13 ตุลาคม 2562 เวลา 09.20 น. พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม พร้อมด้วยพ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก.ฯ รรท.ผกก.สภ.เมืองมหาสารคาม และคณะข้าราชการตำรวจ ฝอ.ภ.จว.มหาสารคาม, สภ.เมืองมหาสารคาม ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 10 ต.ค.2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมร้านอาหารแผ่นดินทอง พ.ต.อ.อัครชัย ยลโสภณ รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.ณัฐชัย คงบุญ รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.พิชิต ดียา รอง ผบก.ฯ,อพ.ต.อ.วีระเดช เลขะวรกุล รอง ผบก.ฯ ผกก.ฝอ.ฯ, รอง ผกก.ฝอ.ฯ, หัวหน้า สภ. ในสังกัด และ ข้าราชการตำรวจตัวแทนสมาชิกจาก สภ.ในสังกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจมหาสารคาม จำกัด ครั้งที่ 45/2562 โดยในช่วงแรก พล.ต.ต.อภิศักดิ์ เดชะคำภู รองจเรตำรวจ (สบ 7) อดีตประธานกรรมการสหกรณ์ฯ ได้พบปะสมาชิกและกล่าวขอบคุณเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงที่ท่านดำรงตำแหน่ง ผบก.ฯ และได้เดินทางกลับ ต่อจากนั้น พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม ได้เข้าร่วมประชุมและท่านได้รับเลือกจากมติในที่ประชุมใหญ่ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสหกรณ์ฯ รวมถึงมีการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการฯ แทนผู้ที่หมดวาระในการดำรงตำแหน่งแล้ว