วันนี้ 27 เม.ย. 2566 เวลา 09.30 น. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ รอง.ผบก.จว.มหาสารคาม ร่วมต้อนรับ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เนื่องในโอกาส ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม

วันที่ 25 เม.ย. 2566 เวลา 08.45 น. ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม อ.เมือง จว.มหาสารคาม พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม มอบหมายให้ พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ ในจังหวัดมหาสารคาม ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีฯ

 

วันที่ 26 เม.ย. 2566 เวลา 08.00 น. พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ประจำเดือน เม.ย. ครั้งที่ 8 / 2566 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมฯ  ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ วัดขุนพรหมดำริ บ้านอุปราช ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
 

ตามที่สมาคมแม่บ้านตำรวจ และชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 4 ให้ดำเนินการตามนโยบายสร้างความยั่งยืนในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การส่งเสริมอาชีพเพื่อเป็นสวัสดิการในการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวตำรวจ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น คุณสิริรัช จิตอร่าม ภริยา/ประธานแม่บ้านตำรวจมหาสารคาม พร้อมคณะแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ คุณเยาวลักษณ์ วิชญชีวินทร์ ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์, คุณไอรินทร์ มั่นหมาย รองประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้ารับการอบรม อบรมการปักผ้าเกล็ดเต่า ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เม.ย. 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.- 15.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสารสิน ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม และในช่วงเวลา 13.45 น. พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม ได้มาสังเกตุการณ์สถานที่อบรม พร้อมกันนี้ได้มอบเงินให้กับวิทยากรผู้ที่มาถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ ในการอบรมในครั้งนี้อีกด้วย