ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมฐานรากแฟลต 4 ชั้น 30 ครอบครัว จำนวน 2 หลัง ของ ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ด้วยสำนักงำนตำรวจแห่งชำติโดยตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม มีความประสงค์จะประกวด ราคาจ้างซ่อมฐานรากแฟลตตำรวจ 4 ชั้นจำนวน 2 หลัง ของ ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลำด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคามด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ราคา กลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,850,883.73 บาท (สามล้านแปดแสนห้าหมื่น แปดร้อยแปดสิบสามบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)

Download  คลิ๊กที่นี่

วันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น.และเวลา 10.00 น.  พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม เดินทางไปตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจ สภ.กุดรัง และ สภ.บรบือ ตามลำดับ พบหัวหน้าสถานี พร้อมข้าราชการตำรวจ กำลังปฏิบัติหน้าที่ ได้ตรวจความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่ภายในสถานีตำรวจ ,ห้องควบคุมผู้ต้องหา ห้องน้ำ สถานที่เก็บรถยนต์ของกลาง เเละได้กำชับการปฏิบัติดังนี้
-การเเต่งกาย เครื่องแบบ ทรงผม ต้องปฏิบัติตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดไว้
-การรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่ ให้สะอาดเรียบร้อย

-การยกระดับการบริการประชาชนทั้งในเเละนอกสถานีตำรวจ

วันที่ 10 เม.ย. 2563 เวลา 17.45 น.  พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม ได้เดินทางมาตรวจ จุดตรวจคัดกรองไวรัส covid-19 บริเวณถนนสาธารณะ หน้า อบต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย พบเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เหล่า บูรณาการร่วม เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข ฝ่ายปกครอง อบต. , ฝ่ายปกครอง อส.ฯ ตั้งจุดตรวจ จุดคัดกรอง ประชาชนผู้ที่เดินทางเข้ามาเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เพื่อคัดกรอง covid-19 ตามนโยบายของรัฐบาล ณ จุดคัดกรอง หน้า อบต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในการเสียสละเพื่อประโยชน์สาธารณะ

วันที่13 เม.ย.2563 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม  ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรองควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid - 19) ณ จุดตรวจหน้า อบต.เขวาไร่ ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ถนนสายท่าพระ-โกสุมพิสัย (ขาเข้า อ.โกสุมพิสัย) พบเจ้าหน้าที่ตำรวจ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อยู่ปฏิบัติหน้าที่ จึงได้ให้แนะนำการปฎิบัติในการให้บริการประชาชน ด้วยกิริยา วาจา ที่สุภาพ และมีความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 10 เม.ย. 2563 เวลา 17.00 น. พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.เหล่า ภ.จว.มหาสารคาม พบ พ.ต.ท.เจษฎา เปรมโต สวญ.ฯ , พ.ต.ท.วิศิษฐ์ วงศ์มั่น สวป.ฯ , พ.ต.ท.โชติ ศรีเชียงหา สว.(สอบสวน)ฯ , พ.ต.ท.จำเนียร แก้วลาด สว.สส. พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.เหล่า รอรับตรวจการแต่งกายและทรงผมให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากนั้น พ.ต.อ.ธวัชชัยฯ ได้ให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน กำชับการระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ การแต่งกายขณะปฏิบัติหน้าที่ และทรงผมให้ถูกต้องตามระเบียบพร้อมบริการประชาชนอยู่เสมอ