วันที่ 15 มิ.ย. 2564 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.สุรศักดิ์ นาถวิล ผบก.ศฝร.ภ.4 ได้เดินทางมานิเทศการฝึกหัดปฏิบัติราชการของ นสต. ประจำปี งบประมาณ 2563( ครั้งที่ 2 ) ในพื้นที่ ภ.จว.มหาสารคาม โดยมี พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม, พ.ต.อ.พิชิต ดียา รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม พร้อมด้วย พ.ต.ท.หญิง พรยุพา โนนตาไทย รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.มหาสารคาม,พ.ต.ท.หญิง รัชนี วิริยะ สว.ฝอ.ฯ,คณะครูพี่เลี้ยง นสต.,นักเรียนนายสิบตำรวจ ร่วมรับฟังการนิเทศการฝึกหัดราชการฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 100 ปี โรงเรียนสารคามพิทยาคม

 

วันที่ 10 มิ.ย. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสารสิน ภ.จว.มหาสารคาม พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก. ภ.จว.มหาสารคาม เป็นประธานการเปิดการอบรมการรับแจ้งเอกสารหายทางออนไลน์ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย พ.ต.ท.กตตน์ ภูดวงจิตร รอง ผกก.ป.สภ.ยางสีสุราช, พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ เขียวกลม สว.ฝอ.ภ.จว.มหาสารคาม, พ.ต.ต.กิตภากรณ์ ภูคำสอน สวป.สภ.เมืองมหาสารคาม(วิทยากร),ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ 191,ข้าราชการตำรวจจาก สภ.ในสังกัด 25 สภ.เข้าร่วมรับฟังการอบรม และเมื่อเวลา 10.30 น. พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม ได้มาร่วมสังเกตุการณ์การอบรมและมอบนโยบายในการใช้ระบบฯ ต่อจากนั้นในเวลา 11.00 น. พ.ต.อ.นพ นรชาญ รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม ได้มาร่วมสังเกตุการณ์การอบรม จนเสร็จสิ้นการอบรม

 

วันที่ 7 มิ.ย. 2564 เวลา 13.30 น. สภ.นาดูน ได้ทำพิธีเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ณ วัดมงคลสามัคคี บ้านดอนก่อ หมู่ 8 ต.กู่สันตรัตน์ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม  โดยมีนายสัมฤทธิ์ หน่อแก้ว นายอำเภอนาดูน เป็นประธานฯ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม ,พ.ต.อ.ดร.ณรงค์ ศรีวิเชียร ผกก.สภ.นาดูน และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีเปิดฯ

วันที่ 8 มิ.ย. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม1 อาคารสารสิน ภ.จว.มหาสารคาม พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม(ประธานในที่ประชุมฯ),พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม,พ.ต.อ.พิชิต ดียา รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม, พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม, พ.ต.อ.นพ นรชาญ รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม พร้อมด้วย ผกก.ฝอ.ฯ ผกก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม,ผกก.(สอบสวน)ฯ,รอง ผกก.ฝอ.ฯ,รอง ผกก.กก.สส.ฯ,สว.ฝอ.ฯ, หน.พฐ.จว.มค,หน.สันติบาล, สว.หน.ตม.จว.มค,ส.ทล.1 กก.4,ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.2 และ หน.สภ.ในสังกัด ร่วมประชุมบริหาร ครั้งที่ 8 / งป 2564 ก่อนเริ่มวาระการประชุม ได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น และพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาข้าราชการตำรวจ ภ.จว.มหาสารคาม โดยสมาคมตำรวจ ประจำปี 2564 การประชุมบริหารครั้งนี้ได้มีการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ( Video Conference ) ไปยัง สภ.ในสังกัดร่วมประชุมด้วย

 

วันที่ 7 มิ.ย.2564 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาร่วมใจวัดศรีมุนีวรรณ หมู่ที่ 6 ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม  พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ , นายชัชวาลย์ ปธานน์ นายอำเภอวาปีปทุม, พ.ต.อ.ชินวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ผกก.สภ.วาปีปทุม,พ.ต.ท.สุนทร ประจักโก รอง ผกก.สส.ฯ , พ.ต.ท.ทวีป สืบสุนทร สว.อก.ฯ,ปกครอง,ข้าราชการตำรวจชุด ชมส.ของ สภ.วาปีปทุม, ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติด สภ.วาปีปทุม,ประชาชน ร่วมเปิดโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ