วันที่ 19 พ.ค. 2565 เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม  พร้อมด้วย นายนันทวิทย์ นาคแสง นายอำเภอเมืองมหาสารคาม, พ.ต.อ.อิทธิเดช สุนทร ผกก.สภ.เมืองฯ, พ.ต.ท.หัสดีวิช ศรีกำพล รอง ผกก.ป.สภ.เมืองฯ , พ.ต.ท.เทอดศักดิ์ พีระพันธุ์ รอง ผกก.จร.สภ.เมืองฯ , พ.ต.ท.กฤษฎา นิติพจน์ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองฯ , ข้าราชการ สภ.เมืองฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ร่วมซ้อมแผนเผชิญเหตุรักษาความปลอดภัยและป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทในงานรื่นเริง งานมหรสพ โดยการบูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อซักซ้อมและทำให้วามเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ ในการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ณ หอประชุม อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

วันที่ 19 พ.ค. 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมช่อพะยอม คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม(ประธานในพิธีฯ), พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ สุริยะ รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม, ข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ ร่วมเปิดพิธีฝึกอบรม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม มีผู้เข้าร่วม ดังนี้ หน.สภ.ในสังกัด,ข้าราชการตำรวจผู้เกี่ยวข้องของแต่ละ สภ. โดยมี พ.ต.อ.ณฤทธิ์ นามมาวงษ์ ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.มหาสารคาม,พ.ต.ท.ภัควัฒน์ วันสนุก รอง ผกก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ตลอดการฝึกอบรม

 

วันที่ 18 พ.ค. 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก. ภ.จว.มหาสารคาม พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม(ประธานในที่ประชุม), พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม พร้อมด้วย พ.ต.อ.ประยุทธ์ พิทักษ์เผ่าสกุล ผกก.(สอบสวน)ฯ, พ.ต.ท.เชษฐา ผดาวงศ์ สว.(สอบสวน)ฯ, พ.ต.ท.อภิเชษฐ์ ห้วยทราย สว.สภ.นาสีนวน และ สภ.ในสังกัด ร่วมประชุมผ่านทางวิดีโอคอล เรื่อง กำชับการปฏิบัติการบริหารจัดการคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (Case Management) หรือการรับแจ้งความออนไลน์

 

วันที่ 19 พ.ค. 2565 เวลา 07.50 น. พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม ออกตรวจการจราจร ชั่วโมงเร่งด่วน ภายในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้สอบถามพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ฯ ถึงอุปสรรคปัญหา การจราจรที่ติดขัด การซ่อมบริเวณทางถนน อุปสรรคปัญหาเมื่อเวลาฝนตก และได้แนะนำแนวทางแก้ไขเบื้องต้นให้กับเจ้าหน้าที่ฯ พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
ณ ถนนเขตเทศบาล อ.เมือง จ.มหาสารคาม
วันที่ 17 พ.ค. 2565 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม มอบหมายให้ พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ สุริยะ รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม พร้อมคณะตรวจราชการ ภ.จว.มหาสารคาม เดินทางมาตรวจราชการ ด้านที่3 (การรักษาความปลอดภัยฯ) ณ สภ.นาดูน โดยมี สภ.นาดูน สภ.พยัคฆภูมิพิสัย สภ.ราษฎร์เจริญ สภ.นาข่า และ สภ.กำพี้ เข้ารับการตรวจ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ