วันที่ 7 เม.ย.2563 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม ได้เดินทางตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจ สภ.กุดรัง ณ จุดตรวจคัดกรองควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID –2019) ตู้ยามโสกขุ่น พบ พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ มิตรปราสาท ผกก.สภ.กุดรัง พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.กุดรัง กำลังปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งได้กำชับ และแนะนำการปฏิบัติฯ ดังนี้
1.จัดระยะห่างระหว่างบุคคล(social distrancing) ในการปฏิบัติหน้าที่         2.เฝ้าระวังและจัดทำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19        3.ใช้กิริยาวาจาสุภาพและบริการประชาชนด้วยความเต็มใจ และรักษาวินัยอย่างเครงครัด