วันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคามฯ, พ.ต.อ.นุติ ศักดิ์สุภาพ ผกก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม, สว.ฝอฯ.,พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และ หน.สภ.ในสังกัดร่วมประชุม ณ ที่ตั้งหน่วย ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ( Video conference ) เรื่อง การเตรียมความพร้อมสถานการณ์ฉุกเฉิน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19 ) ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.