วันที่ 7 เม.ย.2563 แต่เวลา 14.00 น.- 15.40 น. พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวนรอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม  เดินทางตรวจเยี่ยม สภ.พยัคฆภูมิพิสัย, สภ.นาดูน, สภ.วาปีปทุม และ สภ.ดอนหว่าน ตามลำดับ พบหัวหน้าสถานี พร้อมข้าราชการตำรวจอยู่ปฏิบัติหน้าที่ ได้ตรวจความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่ภายในสถานีตำรวจ ,ห้องควบคุมผู้ต้องหา ห้องน้ำ เเละได้กำชับการปฏิบัติดังนี้
-การยกระดับการบริการประชาชนทั้งในเเละนอกสถานีตำรวจ
-การเเต่งกาย เครื่องแบบ ทรงผม ต้องปฏิบัติตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดไว้
-การรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่ ให้สะอาดเรียบร้อย
-การเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร และการจัดทำแนวกั้นในห้องสอบสวน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19