วันที่ 9 เม.ย. 2563 แต่เวลา 10.00 - 11.00 น. พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม เดินทางไปตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองมหาสารคาม และ สภ. โกสุมพิสัย  ได้ตรวจความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่ภายในสถานีตำรวจ ,ห้องควบคุมผู้ต้องหา  ได้มอบหน้ากากอนามัยและ ชุดป้องกันโรค ( PPE ) ให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เเละได้กำชับการปฏิบัติดังนี้
-การเเต่งกาย เครื่องแบบ ทรงผม ต้องปฏิบัติตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดไว้
-การรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่ ให้สะอาดเรียบร้อย
-การยกระดับการบริการประชาชนทั้งในเเละนอกสถานีตำรวจ
- กวดขันผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉิน
- จัดระยะห่างระหว่างบุคคล ( social distrancing ) ภายในสภานีตำรวจ
- เฝ้าระวังและจัดทำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ ไวรัส covid - 19