วันที่ 10 เม.ย.63  เวลา 14.30 น. พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจ สภ.กุดรัง ณ จุดตรวจคัดกรองควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID –2019) ตู้ยามโสกขุ่น พบ พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ มิตรปราสาท ผกก.สภ.กุดรัง พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.กุดรัง กำลังปฏิบัติหน้าที่  พร้อมทั้งได้กำชับ และแนะนำการปฏิบัติฯ ดังนี้
1.จัดระยะห่างระหว่างบุคคล(social distrancing) ในการปฏิบัติหน้าที่
2.เฝ้าระวังและจัดทำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19
3.ใช้กิริยาวาจาสุภาพและบริการประชาชนด้วยความเต็มใจ และรักษาวินัยอย่างเครงครัด