วันที่ 5 พ.ค. 2563 เวลา 16.30 น. พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม,นางสิริรัช จิตอร่าม ภริยา (ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม) ,พล.ต.ต.อัครชัย ยลโสภณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตร. ปฏิบัติราชการ ภ.จว.มหาสารคาม, พ.ต.อ.อุกกฤษฏ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม,พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการและกลุ่มงานสอบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม, สภ.เมืองมหาสารคาม,คณะแม่บ้านตำรวจจังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการตามนโยบาย ผบ.ตร. ในการแจกจ่าย อาหาร ข้าวกล่อง/น้ำดื่ม/ผลไม้ และสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 โดยได้แจกจ่าย ณ ชุมชนโพธิ์ศรี ( สถานที่แฟลตตำรวจโพธิ์ศรี ) จากนั้นคณะผู้บังคับบัญชาได้เดินทางโดยรถจักรยานยนต์เพื่อไปแจกจ่ายถุงยังชีพ ที่บ้านของคนพิการและคนชราที่ไม่สามารถเดินทางมารับด้วยตนเองได้ ผู้บังคับบัญชาได้เดินทางไปมอบด้วยตนเองจำนวน 6 ครัวเรือน