วันที่  27 พ.ย. 2563 เวลา 13.00 น. พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม ร่วมพิธีเปิดแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2564  โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี  ณ ห้องประชุม ชั้น2 อาคารเอนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ