TOR งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ดาวน์โหลดคลิ๊กที่นี่