วันที่ 14 ธ.ค. 2563 เวลา 13.00 น.นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม,นายเนติภูมิ มายสกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล,พล.ต.ภัชรพล ศิริรักษ์ ผบ.มทบ.26,พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม,นางสิริรัช จิตอร่าม ภริยา(ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม) พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก.ฯ, ,พ.ต.อ.พิชิต ดียา รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.มหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562-2563 วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม