วันที่  21 ธ.ค. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสารสิน ภ.จว.มหาสารคาม  พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภจว.มหาสารคาม พร้อมด้วย พ.ต.อ.พิชิต ดียา รอง ผบก.ฯ ได้เข้าร่วมสังเกตุการณ์การอบรมฯ  โดยคณะวิทยากรในสังกัด ภ.จว.มค. ที่ผ่านการอบรมจาก ภ.4 ได้ประชุม อบรม เพื่อขับเคลื่อนถ่ายทอดความรู้การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานป้องกันปราบปรามให้กำลังพลหน่วยงานในสังกัด ภ.จว.มหาสารคาม ทั้ง 25 สภ. จำนวน สภ.ละ 2 นาย จำนวนรวมทั้งสิ้น 50 นาย เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน