วันที่ 23 ธ.ค. 2563  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสารสิน ภ.จว.มหาสารคาม พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภจว.มหาสารคาม ประธานในที่ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ โดยมี พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.พิชิต ดียา รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.วีระเดช เลขะวรกุล รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.นพ นรชาญ รอง ผบก.ฯ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งตามคำสั่ง ตร.ที่ 625-628/63 ลง 24 พ.ย.63 และคำสั่ง ภ.4 ที่ 1818/63 ลง 30 พ.ย.63 ระดับ รอง ผบก. ถึง สว.ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆในสังกัด ภ.จว.มหาสารคาม วาระประจำปี 2563 เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน