เอกสารประกวดการจ้างก่อสร้าง อาคารภ.จว.มค และ ประกาศก่อสร้างอาคาร ภ.จว.มค  ลงข้อมูล 5 ม.ค. 64   ดาวน์โหลด คลิ๊กที่นี่