วันที่ 2 ก.พ. 2564 เวลา 19.30 น.พล.ต .ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม ร่วมพิธีปล่อยแถวออกตรวจตราการดำเนินการป้องกันควบคุมโรค โควิด-19 ตามมาตรการด้านสาธารณสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยและจัดระเบียบสังคม ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานหน้าอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม และ ลานหน้าเทศบาลท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย