วันที่ 3 ก.พ. 2564 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม ร่วมกิจกรรมการปล่อยแถวรณรงค์ทำความสะอาด ตรวจวัดอุณหภูมิ และตรวจการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาด ของไวรัส โควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการจัดกิจกรรม
ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม และบริเวณตลาดสด หน้า ภ.จว.มหาสารคาม