วันที่ 9 ก.พ. 2564 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน ข้าวหอมมะลิ 105 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี แก่กลุ่มเกษตรกรตำบลหนองบัวสันตุ อำเภอยางสีสุราช  ณ โรงเรียนวัดบ้านหนองรูแข้ ต.หนองบัวสันตุ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคามโดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นระธานในพิธี