วันที่ 10 ก.พ. 64 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม มอบหมายให้ พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก. ฯ เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวรณรงค์ ตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ นายธรรมนูญ แก้วคำ นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รอง ผวจ.มหาสารคาม นพ.สาธารณสุข จ.มหาสารคาม ผอ.รพ.จ.มหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอฯ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ประกอบการ โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.มหาสารคาม ประธานในพิธีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดมหาสารคาม ที่ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ และหน่วยงานเอกชน ได้บูรณาการทำงานร่วมกัน โดยการตรวจวัดอุณหภูมิประชาชนในพื้นที่ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมหาสารคาม และบริเวณศูนย์การค้าตลาดเอ็กซ์โปรพลาซ่า จ.มหาสารคาม 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

4