พิมพ์
หมวด: ข่าวล่าสุด
ฮิต: 161

วันที่ 8 เม.ย. 64  เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณบ้านพัก ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม,คุณสิริรัช จิตอร่าม ภริยา/ประธานแม่บ้านตำรวจมหาสารคาม,พ.ต.อ.พิชิต ดียา รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม, พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม ได้นำข้าราชการตำรวจและคณะแม่บ้านตำรวจร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรและสรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2564  เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ที่จะอยู่ร่วมกับสังคมตามวิถีการดำรงชีวิตของชุมชนได้อย่างเป็นปกติสุข  และเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ