วันที่ 8 มิ.ย. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม1 อาคารสารสิน ภ.จว.มหาสารคาม พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม(ประธานในที่ประชุมฯ),พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม,พ.ต.อ.พิชิต ดียา รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม, พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม, พ.ต.อ.นพ นรชาญ รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม พร้อมด้วย ผกก.ฝอ.ฯ ผกก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม,ผกก.(สอบสวน)ฯ,รอง ผกก.ฝอ.ฯ,รอง ผกก.กก.สส.ฯ,สว.ฝอ.ฯ, หน.พฐ.จว.มค,หน.สันติบาล, สว.หน.ตม.จว.มค,ส.ทล.1 กก.4,ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.2 และ หน.สภ.ในสังกัด ร่วมประชุมบริหาร ครั้งที่ 8 / งป 2564 ก่อนเริ่มวาระการประชุม ได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น และพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาข้าราชการตำรวจ ภ.จว.มหาสารคาม โดยสมาคมตำรวจ ประจำปี 2564 การประชุมบริหารครั้งนี้ได้มีการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ( Video Conference ) ไปยัง สภ.ในสังกัดร่วมประชุมด้วย