วันที่ 28 ก.ย. 2564 แต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม(ประธานในพิธีฯ), คุณสิริรัช จิตอร่าม ภริยา/ประธานแม่บ้านตำรวจมหาสารคาม,พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.พิชิต ดียา รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.นพ นรชาญ ร่วมงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2564 “ด้วยรักและผูกพันสู่วันเกียรติยศ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความรัก ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เกษียณอายุราชการที่ทรงคุณค่าของตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม อีกทั้งยังแสดงถึงวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย ซึ่งผู้เกษียณอายุราชการนั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างเต็มศักยภาพ ด้วยความทุ่มเท วิริยะ อุตสาหะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการตำรวจ เป็นผู้ที่มีความเสียสละอย่างยิ่งยวด ซึ่งกิจกรรมการแสดงมุทิตาจิตในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้เกษียณอายุราชการ,หัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัด,ข้าราชการตำรวจในสังกัด,คณะแม่บ้านตำรวจ,บรรดาครอบครัวญาติมิตรผู้เกษียณอายุราชการ ณ บริเวณด้านหน้าที่ทำการ ภ.จว.มหาสารคาม