วันที่ 7 ต.ค. 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสารสิน ภ.จว.มหาสารคาม พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม(ประธานในที่ประชุม) , พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.นพ นรชาญ รอง ผบก.ฯ พร้อมด้วย พ.ต.อ.พรรณศักดิ์ วรวิบูลย์สวัสดิ์ ผกก.ฝอ.ฯ, พ.ต.อ.ประยุทธ์ พิทักษ์เผ่าสกุล ผกก.(สอบสวน)ฯ,พ.ต.ท.อายุทธ ธนสารโสภิณ รอง ผกก.ฝอ.ฯ,พ.ต.ท.หญิง พรยุพา โนนตาไทย รอง ผกก.ฝอ.ฯ, หน.สภ.ในสังกัด และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจมหาสารคาม จำกัด