วันที่ 15 ต.ค. 2564 เวลา 13.40 น. พล.ต.ท.ยรรยง เวชโอสถ ผบช.ภ.4,คุณดุจเดือนดารา เวชโอสถ ภริยา/ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 4 ได้เดินทางมาช่วยเหลือบรรเทาทุกข์พี่น้องประชาชน ในพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย ตำบลยางท่าแจ้ง หมู่บ้านหนองปลาเดิด โดยมี พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม,คุณสิริรัช จิตอร่าม ภริยา/ประธานแม่บ้านตำรวจมหาสารคาม,พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.พิชิต ดียา รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.วีระเดช เลขะวรกุล รอง ผบก.ฯ,หัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัด,ร้อยตำรวจเอก ตนุพล พันธ์สวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม,ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ Local CAT,ข้าราชตำรวจจิตอาสา,คณะแม่บ้านตำรวจมหาสารคาม ร่วมต้อนรับและมอบสิ่งของ ข้าวสารอาหารแห้ง เงินสด เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่และเป็นการแบ่งเบาภาระของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เหตุอุทกภัย ในโครงการ“ตำรวจห่วงใย ใส่ใจประชาชน” ตามนโยบายของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มีการมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ซึ่งประกอบด้วยข้าวสารที่ท่าน ผบ.ตร.ได้มอบให้กับ ภ.4 นำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม และสิ่งของใช้ที่จำเป็น ให้กับประชาชนที่อพยพมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงผู้อพยพ บนถนนหลวงสายบ้านเขื่อน-กู่ทอง จำนวน 4 หมู่บ้าน 257 ครัวเรือนเดินทางไปมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ บ้านหนองปลาเดิด ต.ยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย จว.มหาสารคาม โดยหมู่บ้านแห่งนี้ เป็นหมู่บ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม เส้นทางคมนาคมถูกตัดขาด ประชาชนในหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากการเดินทางเข้าออกจากหมู่บ้านเป็นไปด้วยความลำบาก ต้องเดินทางโดยทางเรือเท่านั้น