วันนี้ 16 ต.ค. 2564 เวลา 14.50 น. พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม ร่วมต้อนรับคณะของ คุณฐาปนา รักติประกร รองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเดินทางเข้ามาในพื้นที่ เพื่อมอบถุงยังชีพจากมูลนิธิคุณวิโรกุศลสงเคราะห์ เอ็งเต็กตึ๊ง มหาสารคาม ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก อุทกภัย ในพื้นที่ ต.มะค่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ณ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม