วันที่ 25 ต.ค. 2564 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม ร่วมการสัมมนาผู้บริหาร ระดับ ผบช.หรือเทียบเท่า และ ผบก.หรือเทียบเท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 25 - 27 ต.ค. 2564 ณ โรงแรมรามา การ์เดนส์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร