วันที่ 28 ต.ค. 2564 เวลา 13.00 น. พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม ได้ควบคุมการทดสอบความรู้ความสามารถเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านการจราจร ในสังกัด ภ.จว.มหาสารคาม จำนวน 11 สนามสอบ ยอดผู้เข้าสอบรวม 112 นาย ผลการดำเนินการ ณ ปัจจุบัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกสนามสอบ