วันที่ 2 พ.ย. 2564 แต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป นายบัญชา เดชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ผู้แทนในพระองค์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้เดินทางมายังพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เพื่อมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม,พ.อ.กิตติศักดิ์ ดวงกลาง รอง ผอ.กอ.รมน.จว.มหาสารคาม,พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม,หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด,ข้าราชการตำรวจจิตอาสา Local CAT ร่วมต้อนรับและมอบสิ่งของพระราชทานฯ จำนวน 500 ชุด แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านมะกอก หมู่ที่ 5 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม