วันที่  4 พ.ย.64  เวลา 09.00 - 12.00 น. พ.ต.อ.นพ นรชาญ รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม ,หัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัด, หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม,ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ Local CAT,ข้าราชตำรวจจิตอาสา,ร่วมต้อนรับ พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 2,495 ชุด มอบแก่ประชาชน ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ณ โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม อ.กันทรวิชัย จว.มหาสารคาม และปฏิบัติตาม มาตรการควบคุมโรค ไวรัสโคโรน่า
2019(COVID-19)