วันที่ 15 พ.ย. 2564 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม/ประธานคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างอาคารที่ทำการ ภ.จว.มหาสารคาม แห่งใหม่ พร้อมคณะกรรมการตรวจรับ ผลการดำเนินการดังนี้ 1.ดำเนินการการส่งมอบงวดงานที่ 7 ทั้งหมด 19 งวด คิดเปอร์เซ็นต์ 49 เปอร์เซ็นต์ 2.ระยะเวลาดำเนินการ 480 วัน ดำเนินการแล้ว 238 วัน เหลือ 242 วัน