วันที่ 23 พ.ย. 2564 เวลา 10.35 น. ณ ห้องประชุม1 อาคารสารสิน ภ.จว.มหาสารคาม พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม(ประธานในพิธีฯ),คุณ ศรชัย จันโทวงษ์ ผู้อำนวยการภาค 11,พ.ต.อ.พิชิต ดียา รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม,คุณ วรุณ บัวขาว ผู้อำนวยการเขตมหาสารคาม,คุณ สงวน แก้วศรีบุตร ผู้จัดการสาขามหาสารคาม,คุณ ทัศนีย์ สายสิม ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจมหาสารคาม จำกัด ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ ระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจมหาสารคาม จำกัด กับ ธนาคารออมสินเขตมหาสารคาม ภาค 11 โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม,พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม,พ.ต.อ.นพ นรชาญ รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม,คุณทวีภัทร เหล่าบรรเทา ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดมหาสารคาม,คุณเพทาย ศูนย์จันทร์ ผู้อำนวยการเขต ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ ภาค 11,หัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัด,เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน,ข้าราชการตำรวจ ร่วมพิธีลงนามฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน