วันที่ 20 ธ.ค. 2564 เวลา 15.00 น. พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประะจำปี 2564 ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ ศาลากลาง จว.มหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.มหาสารคาม เป็นประธาน