วันที่ 22 ธ.ค. 2564 เวลา 14.30 - 17.30 น. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม ,และหัวหน้าหน่วยราชการอื่นๆ
ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 64 ที่เดินทางมาศึกษาดูงานภูมิประเทศฯ ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ณ วัดป่าวังน้ำเย็น ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม