1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน-รองสารวัตรสถานีตำรวจภูธรเขวาใหญ่  ดาวน์โหลด

2.ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประจำอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ดาวน์โหลด