วันที่ 27 ธ.ค. 2564 เวลา 10.30 น. พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก.ฯ/ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาคารก่อสร้าง ภ.จว.มหาสารคาม (หลังใหม่)พร้อมคณะกรรมการ,ผู้ควบคุมงาน,ผู้รับจ้าง ตรวจรับงานก่อสร้างงวดงานที่ 8 รายงานความก้าวหน้า ดำเนินงานไปแล้ว 314 วัน คงเหลือ 166 วัน คิดเป็นเปอร์เซนต์แผนดำเนินงาน ร้อยละ 64 เปอร์เซ็นต์ ดำเนินตามแผนได้ ร้อยละ 58.27 เปอร์เซ็นต์ มีความล้าช้ากว่าแผนดำเนินงาน ร้อยละ 5.73 เปอร์เซ็นต์