พิมพ์
หมวด: ข่าวล่าสุด
ฮิต: 91
พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ สุริยะ รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม ร่วมงานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565.
วันที่ 27 ธ.ค. 2564 ที่สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อำเภอเมืองมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2564 และพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ นายธรรมนูญ แก้วคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน สถานประกอบการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา อาสาสมัคร อปพร.มูลนิธิ และประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมพิธี เพื่อร่วมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และแสดงถึงพลังความสามัคคีของทุกภาคส่วน อันจะเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกวัฒนธรรมความปลอดภัย สามารถลดจำนวนอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต