วันที่ 4 ม.ค.2565 เวลา 15.00 น. พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจจุดบริการประชาชนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในห้วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565
-จุดตรวจจุดบริการประชาชนหน้า อบต.แก่งเลิงจาน ต.แก่งเลิงจาน พบ พ.ต.ต.ชัยยุทธ รอดเวียง สว.จร.สภ.เมืองมหาสารคาม เจ้าหน้าที่ตำรวจ จราจร สภ.เมืองมหาสารคาม เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข อยู่ปฏิบัติหน้าที่ รายงานเหตุการณ์ปกติ มอบนโยบายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 เพื่อบรรลุเป้าหมาย โดยได้กำชับการปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และได้มอบสิ่งของเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ แล้วออกตรวจต่อไปในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
 
 
 
นที่ 4 ม.ค.2565 เวลา 14:00 น. พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม ออกตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนห้วยแอ่ง ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
- จุดตรวจจุดบริการประชาชนห้วยแอ่ง สภ. ท่าตูม
พอเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานเหตุการณ์ปกติ มอบนโยบายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อบรรลุเป้าหมาย โดยได้กำชับการปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชน และได้มอบสิ่งของเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ แล้วออกตรวจต่อไปในเขตพื้นที่รับผิดชอบ