วันที่ 17 ก.พ. 2565 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสารสิน ภ.จว.มหาสารคาม พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม เข้าร่วมสังเกตการณ์เกี่ยวกับการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานสอบสวน ในคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 3 ผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ ZOOM Video Conference พบว่า ข้าราชการตำรวจประกอบด้วย กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.มหาสารคาม และพนักงานสอบสวนทุกนาย ของ 25 สถานี ในสังกัด ภ.จว.มหาสารคาม เข้าร่วมรับฟังการอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย