วันที่ 28 มี.ค. 2565 เวลา 14.00 น.พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม มอบหมายให้ พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ สุริยะ รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์(ระบบร้องเรียนร้องทุกข์ออนไลน์ JCOME) ณ ห้องประชุม ควรเดชะคุป ภ.4 โดยมี พล.ต.ท.เชษฐา โกมลวรรธนะ จตร.(หน.จต.)เป็นประธานในที่ประชุม