พิมพ์
หมวด: ข่าวล่าสุด
ฮิต: 29
วันที่ 17 เม.ย. 2565 เวลา 17.00 น. พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม(ประธานในที่ประชุม) พร้อมด้วย พ.ต.อ.ดร.ณรงค์ ศรีวิเชียร ผกก.สภ.นาดูน และ หน.สภ.ในสังกัดร่วมประชุม ณ ที่ตั้ง ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ( Video Conference ) เนื่องจากมีข้อราชการเร่งด่วนซึ่ง ผบก.ฯ ได้สั่งการกำชับการปฏิบัติดังนี้
1.ให้ ทุก สภ.ตรวจสอบคำสั่งในการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันระงับเหตุทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้นในสถานพยาบาลหรือสถานพยาบาล ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ซึ่ง สภ.จะต้องมีการตรวจสอบ ผู้ที่มีรายชื่อในคำสั่ง ว่ามีการปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่จุด โรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาล ตามคำสั่งหรือไม่
2.ให้ หน.สภ. กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้เข้มงวด กวดขัน จับกุม สถานบริการที่เปิดเกินเวลาตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเป็นการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทตามข้อ 1. ได้อีกด้วย
3.เน้นย้ำให้ทุก สภ. เข้มงวด กวดขันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตามมาตรการ 10 รสขม ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ