วันที่ 20 เม.ย. 2565 เวลา 09.00 น. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม, นายอัครพันธ์ สัปปพันธ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม, พลตรี สมบูรณ์ ณ หนองคาย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26, พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม, นางสิริรัช จิตอร่าม ภริยา(ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม) พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก.ฯ, , พ.ต.อ.พิชิต ดียา รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ รอง ผบก.ฯ, , พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ สุริยะ รอง ผบก. ภ.จว.มหาสารคาม พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.มหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม