วันที่ 19 พ.ค. 2565 เวลา 07.50 น. พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม ออกตรวจการจราจร ชั่วโมงเร่งด่วน ภายในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้สอบถามพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ฯ ถึงอุปสรรคปัญหา การจราจรที่ติดขัด การซ่อมบริเวณทางถนน อุปสรรคปัญหาเมื่อเวลาฝนตก และได้แนะนำแนวทางแก้ไขเบื้องต้นให้กับเจ้าหน้าที่ฯ พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
ณ ถนนเขตเทศบาล อ.เมือง จ.มหาสารคาม