วันที่ 19 พ.ค. 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมช่อพะยอม คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม(ประธานในพิธีฯ), พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ สุริยะ รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม, ข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ ร่วมเปิดพิธีฝึกอบรม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม มีผู้เข้าร่วม ดังนี้ หน.สภ.ในสังกัด,ข้าราชการตำรวจผู้เกี่ยวข้องของแต่ละ สภ. โดยมี พ.ต.อ.ณฤทธิ์ นามมาวงษ์ ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.มหาสารคาม,พ.ต.ท.ภัควัฒน์ วันสนุก รอง ผกก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ตลอดการฝึกอบรม