วันที่ 23 พ.ค. 2565 เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานสายงานป้องกันปราบปราม ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 22-23 พ.ค.65 ตามแผน ภ.4 ได้กำหนด โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 126 นาย เข้ารับการอบรมอย่างพร้อมเพรียงกัน การฝึกอบรมฯได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดมหาสารคาม