วันที่ 25 พ.ค. 2565 เวลา 09.00 -13.30 น. ณ ห้อง ศปก. ภ.จว.มหาสารคาม พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม พร้อมด้วย พ.ต.ท.ยงยุทธ วรสาร สว.กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม,ผู้แทนจาก อ.บ.ต.แก่งเลิงจาน, เจ้าผู้แทนฝ่ายปกครอง,ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุข,ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดมหาสารคาม,ผู้แทนศอ.ปส.จังหวัดมหาสารคาม,หน้าที่ที่รับผิดชอบ และ สภ.ในสังกัด ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ( Video conference ) ผ่าน ระบบ Zoom Meeting ณ ที่ตั้งหน่วย เรื่อง โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 8 ตร. โดยมี พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร.เป็นประธานในที่ประชุม