วันที่ 1 มิ.ย. 2565 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการชุมชนยั่งยืนฯ ณ ศาลา SML บ้านหนองสูง ม.14 ต.โคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยมี พ.ต.ท.สุวรรณ นูเพ็ง สวญ.ฯ พ.ต.ท.คมกริช วงษ์ชารี สวป.ฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชน ร่วมพิธีเปิดโครงการ ประชาคมการตรวจคัดกรองกลุ่มหมู่บ้าน ลง MOU หมู่บ้าน ตรวจปัสสาวะคณะกรรมการชุมชนยั่งยืน และเดินพบปะเยี่ยมเยือน ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ และแจกข้าวกล่องอาหารว่างกับผู้ร่วมงานต่อไป