วันที่16 มิ.ย. 2565 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม เดินทางมาเป็นประธานเปิด การฝึกทบทวนข้าราชการตำรวจซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการประชุมสาธารณะ ครั้งที่ 1 เพื่อให้กำลังพลมีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการจัดกำลังและการปฏิบัติ อีกทั้งได้ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติในการควบคุมฝูงชนให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม